Forsikringstid

Referer til en periode, hvor en forsikringsaftale er aktiv og dækker forsikringstageren mod risici, som er nævnt i forsikringsaftalen. Forsikringstiden er normalt fastlagt ved indgåelsen af forsikringsaftalen og angivet i forsikringsdokumenterne.

Hvor længe varer en forsikringstid?

Forsikringstiden kan variere alt efter den type forsikring, der er tale om. Nogle forsikringer kan dække et enkelt år, mens andre forsikringstyper varer i længere perioder. Det er vigtigt at overholde forsikringstiden, da dækningen normalt ophører, når forsikringstiden udløbet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.