Forsikringstid

Referer til en periode, hvor en forsikringsaftale er aktiv og dækker forsikringstageren mod risici, som er nævnt i forsikringsaftalen. Forsikringstiden er normalt fastlagt ved indgåelsen af forsikringsaftalen og angivet i forsikringsdokumenterne.

Hvor længe varer en forsikringstid?

Forsikringstiden kan variere alt efter den type forsikring, der er tale om. Nogle forsikringer kan dække et enkelt år, mens andre forsikringstyper varer i længere perioder. Det er vigtigt at overholde forsikringstiden, da dækningen normalt ophører, når forsikringstiden udløbet.