Forsikringsværdi

Forsikringsværdi er det beløb, som en forsikringsaftale dækker i tilfælde af skade eller tab af et forsikringsobjekt. Værdien er det maksimale beløb, som forsikringsselskabet vil udbetale til forsikringstageren, hvis det forsikringsdækkede, går tabt eller bliver beskadiget.

Hvor stor kan forsikringsværdien være?

Forsikringsværdien kan variere alt efter typen af forsikring, der tegnes. For eksempel kan forsikringsværdien for en bilforsikring være baseret på bilens værdi på markedet, mens forsikringsværdien for en fast ejendom kan være baseret på dens ejendomsværdi.

Er forsikringsværdi og forsikringssum det samme?

Forsikringsværdi og forsikringssum er to forskellige begreber, men de er tæt relaterede og bruges ofte i sammenhæng.

  • Forsikringsværdi er det beløb, som forsikringen er baseret på. Værdien er normalt fastsat at forsikringsselskabet og forsikringstageren ved indgåelse af forsikringsaftalen. Forsikringsværdien kan tage udgangspunkt i den faktiske værdi af det forsikrede objekt.
  • Forsikringssum er det beløb, som forsikringsselskabet er forpligtet til at betale, hvis der opstår en skade eller et tab, og det er fastsat i forsikringstalen. Forsikringssummen kan derfor betragtes som den maksimale erstatning, som forsikringstageren kan modtage i tilfælde af en dækket skade.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.