Genkøbsværdi

Genkøbsværdi er en forsikringsretlig term, der referer til en forsikringstagers ret til tilbagebetaling af sin opsparede policesum fra forsikringsgiver, hvis vedkommende opsiger sin forsikringsaftale før tid. Livsforsikringer indeholder typisk en særlig aftale om genkøbsværdi.

Hvad er genkøbsværdi?

Genkøbsværdi er den værdi, som forsikringsselskabet garanterer forsikringstageren, hvis forsikringstageren vælger at opsige eller skifte sin forsikring før udløbsdatoen. Når forsikringstager betaler præmier til en livsforsikring, bliver en del af præmien normalt sat til side som opsparing, som kan bruges til at øge forsikringens genkøbsværdi.

Jo længere tid forsikringen er i kraft, og jo mere præmie der er betalt, desto højere vil genkøbsværdien normalt være.

Hvornår kan forsikringstager gøre krav på genkøbsværdien?

Forsikringstageren kan normalt gøre krav på genkøbsværdien, hvis der er tegnet en livsforsikringsaftale. Forsikringstageren kan normalt vælge at opsige sin forsikring og tage imod genkøbsværdien, hvis vedkommende ikke længere har brug for forsikringen eller ønsker at skifte til en anden forsikring.  

Det er vigtigt at bemærke, at genkøbsværdien normalt vil være mindre end den samlede værdi af de præmier, som forsikringstageren har betalt hidtil, da der vil være omkostninger og gebyrer forbundet med at opsige en forsikring før tid.

Derudover kan der være andre betingelser og begrænsninger, der gælder for, hvornår og hvordan forsikringstageren kan gøre krav på genkøbsværdien, afhængigt af den specifikke type forsikring og forsikringsselskab.

Relaterede ord

Forsikringsværdi
Forsikringsydelse

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.