Genhusning

Genhusning er en betegnelse for en proces, hvor beboere midlertidig flytter fra deres hjem til en anden bolig, mens deres eget hjem istandsættes, renoveres eller ombygges. Genhusning kan være en kortvarig eller langvarig proces.

Hvad er genhusning?

Genhusning referer til en proces, hvor beboere er nødsaget til at fraflytte deres hjem i en periode og blive genhuset i en midlertidig erstatningsbolig. Genhusning kan være nødvendig, når et hjem skal gennemgå større renoveringer eller reparationsarbejde, der ikke kan udføres, mens beboerne stadig bor i hjemmet.

Situationer med genhusning

Der kan være flere situationer, hvor genhusning er nødvendig. Nogle eksempler inkluderer;

 1. Renovering eller ombygning af boligen – Hvis din bolig skal gennemgå større renoveringsarbejde eller ombygninger, kan det være nødvendigt at flytte til en anden midlertidig erstatningsbolig, mens arbejdet udføres.
 2. Skadedyrsbekæmpelse – Hvis din bolig er angrebet af skadedyr (fx rotter), kan det være nødvendigt at flytte midlertidigt, mens skadedyrsbekæmpelsen finder sted.
 3. Naturkatastrofer – Hvis din bolig er blevet ødelagt eller påvirket af en naturkatastrofe (fx oversvømmelse), kan det blive nødvendigt at flytte midlertidigt.
 4. Sikkerhedsrisici – Hvis der er risiko for brand, eksplosion eller andre sikkerhedsrisici forbundet med din bolig, kan myndighederne pålægge dig at flytte midlertidigt til en anden bolig.
 5. Ved ekspropriation – Hvis kommunen eller anden offentlig myndighed overtager din ejendom til offentligt formål, kan du pålægges at flytte midlertidigt til en anden bolig.

Hvordan foregår genhusning?

Genhusning kan forekomme i forskellige situationer, og når det sker, vil ansvarshaveren, herunder en bygherre, udlejer eller forsikringsselskab normalt tilbyde en midlertidig bolig til husstanden. Beboerne vil få et rimeligt varsel om genhusningen samt modtage tilbud og erstatningsboliger.

Hvem er ansvarlig for genhusning?

Spørgsmålet om, hvem der er ansvarlig for genhusning, afhænger af husstandens situation og de relevante regler og forsikringsaftaler.

Genhusning i forsikringsaftaler – Hvis husstanden har en forsikring, fx en ejerskifteforsikring, der dækker genhusning, vil det normalt være forsikringsselskaber, der tager sig af dette.

Genhusning i almene boliger – I almene udlejningsboliger, vil det normalt være udlejeren, dvs. almenboligforeningen, der er ansvarlig for at genhuse lejeren. Dette er reguleret af Lejeloven, som fastsætter lejerens rettigheder og udlejerens pligter i forbindelse med genhusning.  

Genhusning i private lejeboliger – Når det gælder private byggeprojekter, vil det normalt være bygherren, der har ansvaret for at finde og betale for en midlertidig erstatningsbolig til husstanden. Dette kan være en del af bygherrens ansvar i henhold til byggeaftalen og de relevante regler og bestemmelser.

Regler om genhusning i Bygningsreglementet

Bygningsreglementet i Danmark (BR18) indeholder bestemmelser om genhusning i forbindelse med byggeri og renovering af bygninger. Ifølge BR18 skal bygherren sørge for;

 • At husstanden informeres om byggeriets omfang og tidsplan i god tid.
 • At husstanden tilbydes en erstatningsbolig, der har samme standard og størrelse, som den oprindelige bolig.
 • At beboerne får dækket eventuelle merudgifter i forbindelse med genhusningen (fx ekstra leje).
 • At tilbyde en nyerstatningsbolig i tilfælde af, at husstanden afviser det første tilbud.
 • At tage hensyn til beboernes særlige behov og forhold, hvis de har brug for særlig tilgængelighed eller er afhængige af specielle faciliteter eller serviceydelser.
 • At husstanden kan vende tilbage til deres oprindelig bolig så hurtigt som muligt efter endt genhusning.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.