Ekspropriation

Gennem ekspropriation kan en myndighed eller organisation i nogle tilfælde overtage en privat ejendom til offentlige formål. Myndigheden eller organisationen vil i dette tilfælde være ekspropriant, mens overtagelsesprocessen kaldes for ekspropriation.

Hvad er ekspropriation?

Ekspropriation er en juridisk proces, hvor en offentlig myndighed eller en privat organisation overtager privat ejendom til offentlige formål. Dette sker mod betaling af en erstatning til ejeren af ejendommen.

Formål

Formålene med ekspropriation kan omfatte opførelse af offentlige bygninger og anlæg, som veje, hospitaler, skoler, parker eller andre projekter vedrørende infrastrukturen, der tjener en offentlig fordel. Ekspropriation kan også anvendes til at opgradere eksisterende offentlige faciliteter.