Erstatningsbolig

En erstatningsbolig referer til en situation, hvor en lejer midlertidigt eller permanent skal bo et andet sted end i sin bolig. Dette kan typisk være nødvendigt i tilfælde af ombygning, renovering eller istandsættelse af lejemålet, eller hvis boligen er blevet ubeboelig på grund af brand-, vand- eller anden skade.

Hvad er en erstatningsbolig?

En erstatningsbolig er en midlertidig bolig, som udlejeren er forpligtet til at stille til rådighed for lejeren i situationer, hvor boligen skal gennemgå gennemgribende renovering, ombygning, udbygning eller sammenlægning. Ved overflytning til en erstatningsbolig er der tale om genhusning.

Typer af midlertidige boliger

Der er flere måder at genhuse lejere i midlertidige boliger, men de mest almindelig erstatningsboliger omfatter følgende typer;

  • Indkvartering i en anden lejlighed i samme boligkvarter
  • Indkvartering i en anden lejlighed i samme by
  • Indkvartering på hotel

Hvornår har en lejer krav på en erstatningsbolig?

Kravet om en erstatningsbolig afhænger af årsagen til, hvorfor lejeren ikke kan bo i sin bolig. Reglerne for, hvornår en lejer har krav på en erstatningsbolig, varierer mellem forskellige typer af boliger. Der skelnes mellem følgende lejeboliger;

Almenboliger

I almenboliger har lejeren som udgangspunkt ret til en midlertidig bolig, hvis boligen skal gennemgå en større renovering, der medfører, at boligen er ubeboelig i en periode. Det samme gælder, hvis boligen ikke kan bebos på grund af skade eller andre forhold, der skyldes udlejerens ansvar.

Reglerne for erstatningsboliger og genhusning i almenboliger er fastsat i Lejeloven.

Private lejeboliger

I private lejeboliger afhænger lejerens ret til en erstatningsbolig af indholdet i lejekontrakten mellem lejer og udlejer. Fremgår der ingen aftaler, har lejeren som udgangspunkt ikke krav på en erstatningsbolig. Lejeren har kun ret til en midlertidig bolig, hvis nedlægningen af boligen skyldes udlejerens ansvar.

Du kan læse mere om, hvilke forhold du skal være særlig opmærksom på i din lejekontrakt her.

Formelle krav erstatningsboligen

De formelle krav til erstatningsboligen er, at den skal have en passende størrelse, placering, kvalitet og udstyr. Lejen skal være på samme niveau som den hidtidige leje, efter eventuel boligstøtte er fratrukket. Erstatningsboligen skal have mindst samme antal værelser som lejerens hidtidige lejlighed.

Kan en lejer afvise et tilbud om en erstatningsbolig?

Lejer kan afvise et tilbud om en erstatningsbolig, når personen ikke ønsker genhusning i den tilbudte bolig. Lejere kan dog kun afvise et tilbud om erstatningsbolig én gang. Når kommunen tilbyder en ny midlertidig bolig, skal lejer tage imod tilbuddet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.