Gældskonvertering

Gældskonvertering i selskabsret er en proces, hvor selskabets gæld omdannes til ejerandele, også kendt som aktier. Selskabet ´bytter´ sin gæld ud med aktier eller anparter, så långiveren bliver kapitalejer i selskabet i stedet. Dette kan ske af flere grunde, men ofte sker det for at forbedre selskabets finansielle situation.

Hvad er gældskonvertering?

Gældskonvertering er en proces, hvor selskabets gæld til kreditorer bliver konverteret til aktier i selskabet. Dette betyder, at kreditorerne nu ejer en kapitalandel af selskabet, ligesom de opnår en interesse i selskabets fremtidige succes. Gældskonvertering foregår oftest i anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S).

Hvornår anvender man gældskonvertering i et selskab?

Gældskonvertering kan anvendes af et selskab i to grundlæggende situationer, herunder;

Almindelig kapitalforhøjelse

Kapitalforhøjelse ved gældskonvertering er en måde, hvorpå et selskab kan øge sin kapital ved at omforme en del af sin gæld til egenkapital. Kapitalforhøjelse ved gældskonvertering kan kun ske, hvis dette er tilladt i selskabets vedtægter. Beslutningen om konvertering skal træffes på en ekstraordinær generalforsamling.

Selskabsloven om kapitalforhøjelse ved gældskonvertering

Der er en række krav og betingelser om kapitalforhøjelse ved gældskonvertering, og disse er fastsat i Selskabsloven. Kravene omfatter blandt andet;

  • Gældskonvertering skal ske til en kurs, der er fastsat af selskabets ledelse på baggrund af en vurdering af selskabets økonomiske situation og fremtidsudsigter.
  • Aktieudstedelsen skal ske til en kurs, der svarer til eller overstiger den pågældende akties pålydende værdi.
  • Kapitalforhøjelsen skal registreres i selskabsregistretinden for en frist på 6 måneder efter generalforsamlingens beslutning herom.
  • Selskabet skal udstede nye aktier og tilbyde dem til alle eksisterende aktionærer i forhold til deres ejerandel.

Udstedelse af konvertible gældsbreve

Konvertible gældsbreve er en type gældsbreve, hvor långiveren ved udstedelse af et gældsbrev får mulighed for at konvertere sin gæld med kapitalandele i selskabet inden for en bestemt periode. Der er flere betingelser, som er fastsat i gældsbrevet for at regulere konverteringsprocessen.

Selskabsloven om udstedelse af konvertibelt gældsbrev

For at udstede konvertible gældsbreve fastsætter Selskabsloven, at der en vedtægtsbestemmelse, som giver selskabet bemyndigelse til at udstede sådanne optioner. Derudover skal udstedelsen godkendes af selskabets generalforsamling. De konvertible gældsbreve skal indeholde information om konverteringsvilkår og priser.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.