Franchise

En franchise er en forretningsmodel, hvor en person eller en virksomhed (franchisegiveren) giver en anden person eller virksomhed (franchisetageren) retten til at drive en virksomhed ved at bruge franchisegiverens velkendte varemærke, forretningskoncept, knowhow og supportmodeller. Dette sker normalt i bytte for en initial investering og løbende royaltybetalinger eller gebyrer.

Hvad er franchise?

Franchise er en forretningsmodel, hvor en virksomhed sælger rettighederne til sit brand, koncept og knowhow til en uafhængig virksomhed, der ønsker at drive en identisk eller lignende virksomhed. Den virksomhed, der sælger rettighederne, kaldes franchisegiveren, mens den uafhængige virksomhed kaldes franchisetageren.

Eksempler på franchise-forretning:

 • McDonald's – En international hurtigservice restaurantkæde.
 • Subway – En international kæde af sandwichbutikker.
 • UPS – En franchise-kæde af forsendelsestjenester og pakkeservicecentre.

Sådan fungerer det

Franchisegiveren giver franchisetageren tilladelse til at bruge sit brand og koncept mod en betaling, der normalt er en kombination af en indledende franchiseafgift og løbende royaltybetalinger baseret på franchisetagerens omsætning.

Franchisegiveren deler sin ekspertise, operationelle procedurer, markedsføring og støtte med franchisetageren, der derefter driver en forretning i overensstemmelse med franchisegiverens standarder og retningslinjer.

Hvad er fordelene ved at drive en franchise?

Der er flere fordele ved at drive en franchise, som kan være attraktive for iværksættere og erhvervsdrivende. Nogle af de vigtigste fordele ved franchising inkluderer:

 • Etableret brand – Franchisetager drager fordel af det allerede anerkendte varemærke og kundetillid, som franchisegiveren har opbygget. På denne måde er man fri for at skulle investere i nye fysiske butikker eller ansætte nye medarbejdere.
 • Forretningsstøtte – Franchisegiveren tilbyder normalt træning, markedsføringsstøtte, forsyningskæde, operationelle vejledninger og andre ressourcer.
 • Lavere risiko – Da franchisetager opererer under et vellykket koncept, reduceres nogle risici sammenlignet med at starte en ny virksomhed fra bunden.
 • Skalerbarhed – Franchisetager har mulighed for at udvide forretningen til forskellige steder, hvilket giver skaleringsmuligheder.
 • Fællesskab – Franchisetager kan drage fordel af et netværk af andre franchisetager og udveksle erfaringer og bedste praksis.

Regler for franchise

I Danmark er der ingen specifik lovgivning om franchise og derfor er reglerne om denne forretningsmodel primært reguleret af dansk lov samt EU-lovgivning.

Her er nogle vigtige punkter og overvejelser omkring franchise-regler i Danmark:

 • Aftalefrihed – Der er generelt aftalefrihed i Danmark, hvilket betyder, at parterne har frihed til at indgå aftaler inden for lovens rammer. Dette gælder også for franchiseaftaler. Dog skal alle kontrakter og aftaler overholde dansk lovgivning og internationale forpligtelser.
 • Markedsføringsloven – Franchisegivere skal overholde Markedsføringsloven, der regulerer reklame og markedsføring. Det er vigtigt, at alle påstande og oplysninger i forbindelse med franchisen er sande og ikke vildledende.
 • Forbrugerbeskyttelse – Forretningsdrift rettet mod forbrugere, er omfattet af Forbrugerbeskyttelsesloven. Dette sikrer, at forbrugerne har visse rettigheder og beskyttelse.
 • Ophavsret og varemærker – Franchisegiveren skal have de nødvendige rettigheder til brug af varemærker, ophavsretligt beskyttet materiale og anden intellektuel ejendom, der er involveret i franchisen.
 • Konkurrenceklausuler – Franchiseaftaler kan indeholde konkurrenceklausuler, der begrænser franchisetagerens evne til at drive lignende forretninger efter ophør af franchiseaftalen. Disse klausuler skal dog overholde dansk lovgivning og være rimelige for at være juridisk bindende.
 • God forretningspraksis – Parterne skal handle i overensstemmelse med god forretningspraksis og etisk opførsel.
 • Fortrolighed – Franchiseaftaler indeholder normalt bestemmelser om fortrolighed og beskyttelse af fortrolige oplysninger, da disse oplysninger er afgørende for forretningsmodellen.

Det er vigtigt altid at søge juridisk rådgivning, når man indgår i en franchiseaftale eller ønsker at starte en franchise-forretning i Danmark. En advokat med erfaring inden for franchise-lovgivningen kan hjælpe med at sikre, at alle relevante love og regler overholdes.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.