Bytte

Bytte referer til en aftale mellem to parter om, at formuegoder, som ikke er pengeydelser, gensidigt skal udveksles.

Eksempel:Jan har én meget værdifuld LP, som Mogens kunne tænke sig. De aftaler derfor, at Mogens får LP’en, hvis Jan må få hele Mogens’ CD-samling. Parterne aftaler dermed gensidigt at bytte formuegoder, som ikke er pengeydelser.