Knowhow

Knowhow referer til den faglige viden, erfaring og praktiske færdigheder, som en person eller en virksomhed besidder og anvender til at løse opgaver eller skabe produkter eller services. Knowhow kan omfatte både teknisk viden og mere generelle færdigheder, som kan være relevant for en given branche eller virksomhed.

Knowhow i virksomheder

I virksomheder kan knowhow være afgørende for at opretholde en konkurrencefordel og opnå succes på markedet. Det kan omfatte konkurrence om at ansætte ansøgere med de relevante færdigheder og erfaringer. Knowhow kan besiddes af både ledere og ansatte, afhængigt af deres stillinger.

Knowhow i ansættelseskontrakter

Ansatte kan også blive pålagt begrænsninger i forhold til at udnytte deres knowhow, når de forlader en virksomhed og går over til en konkurrent. Formålet med disse begrænsninger er at undgå medarbejderen videregiver fortrolige oplysninger eller forretningshemmeligheder til konkurrenten. Kravene kan indgå i ansættelseskontrakter og andre dokumenter.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.