Foreløbig tinglysning

En midlertidig registrering af en rettighed i tingbogen, som giver en begrænset beskyttelse mod andre krav. En foreløbig tinglysning kan anvendes, når en rettighed er under behandling eller ikke er endelig bekræftet, men man ønsker at sikre sin retsstilling i en periode.

Eksempler på foreløbig tinglysning

Eksempler på situationer, hvor en foreløbig tinglysning kan være relevant, inkluderer;

  • Når man har indgivet klage eller appelsag i en retssag, hvor en afgørelse endnu ikke er truffet.
  • Når man har indgivet en ansøgning om en rettighed, som stadig er under behandling, fx en skilsmisse eller en arvesag.
  • Når man ønsker at beskytte sin retsstilling i en periode, mens man forhandler med andre parter om en aftale, fx om køb og salg af fast ejendom.

Kan en foreløbig tinglysning ændres?

En foreløbig tinglysning er ikke endelig og kan ændres og slettes, hvis der senere opstår ændringer i rettigheden, eller hvis tinglysningen viser sig at være fejlagtig eller misvisende. En endelig tinglysning erstatter den foreløbige tinglysning, når rettigheden er endeligt bekræftet eller fastlagt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.