Tinglysning priser

Hvad koster tinglysning? Priserne på tinglysning varierer afhængigt af, hvad der skal tinglyses. Her kan du se en oversigt over tinglysningsafgifter/tinglysningsgebyrer:

Ægtepagt – 1.750 kr.

Prisen for at tinglyse en ægtepagt er 1.750 kr. Dette er en afgift, der skal betales til Staten. Dokument 24 hjælper dig gerne med at gøre dette for dig, hvilket koster 500 kr.

Fremtidsfuldmagt – (300 kr.)

Når du har udarbejdet en fremtidsfuldmagt, så skal den lægge op på tinglysning.dk og efterfølgende skrives under foran notaren. Det koster ikke noget at lægge en fremtidsfuldmagt op på tinglysning.dk, men det koster noget at skrive fremtidsfuldmagten under foran notaren. Det koster 300 kr. at skrive under på fremtidsfuldmagten. Den er først gyldig, når den er skrevet under foran notaren.

Vi hjælper mange med at lægge fremtidsfuldmagten ind i de offentlige systemer. Denne hjælp er billig, og vi tager 200 kr. for dette.

Skøder

Skøder kan deles op i to overordnede kategorier.

 • Ejendomshandler, der sker i almindelige fri handel.
 • Ejendomshandler, der ikke sker i fri handel.

Almindelig fri handel – 1.750 kr. + 0,6 %

Når du tinglyser et skøde på en ejendom solgt i fri handel, så koster det et grundbeløb på 1.750 kr. samt 0,6 % af ejerskiftesummen (oprundet til nærmeste 100 kr.)

Eksempel: Pris for tinglysning af skøde i alm. fri handel

Du har købt en ejendom, der er solgt i fri handel. Skødet skal tinglyses for en ejerskiftesum på 1 mio. kr. Dette koster følgende:

 • Grundbeløb på 1.750 kr.
 • 0,6 % af 1.000.000 kr. = 6.000 kr.
 • Pris i alt = 7.660 kr.

Ikke fri handel – 1.750 kr. + 0,6 % af 85 %

Hvis ejendommen ikke er solgt i fri handel samt, at ejendommen er et beboelseshus, ejerlejlighed eller fritidshus, så gælder der en speciel regel. Her skal der ”kun” betales 0,6 % af 85 % af ejendommens værdi (oprundet til nærmeste 100 kr.). Desuden skal grundbeløbet på 1.750 kr. betales.

Prisen for tinglysning af andre former for skøder afhænger af en række forhold. Du kan se den fulde beskrivelse og vejledning til dette her.

Eksempel: Pris for tinglysning af skøde på ejendom ikke solgt i fri handel

Du har købt en ejendom, der ikke er solgt i fri handel. Ejendommens værdi er 1 mio. kr. Dette koster følgende:

 • Grundbeløb på 1.750 kr.
 • 0,6 % af 85 % af 1.000.000 kr. (0,006 x 0,85 x 1.000.000) = 5.100 kr.
 • Pris i alt = 6.850 kr.
Tingbogen | Sådan bruger du den

Pantebreve i Bilbogen eller Personbogen – 1.750 kr. + 1,5 %

Det koster et grundbeløb på 1.750 kr. at tinglyse et pantebrev i Bilbogen og Personbogen. Hertil kommer følgende afgifter:

 • 1,5 % af det pantsikrede beløb. Beløbet rundes op til nærmeste hundrede kr., hvoraf afgiften trækkes.
 • Forhøjelser af pant koster 1,5 % af forskellen mellem det tidligere beløb og det forhøjede beløb. Beløbet skal ligeledes rundes op til nærmeste hundrede kr.
 • Ejendomsforbehold koster 1,5 af det beløb, som ejendomsforbeholdet sikrer. Beløbet rundes op til nærmeste 100 kr.

Tinglysning af underpant er gratis. Der kommer ej heller grundbeløbsafgift på registrering af underpant.

Eksempel: Pris for tinglysning af pant i Bilbogen

Du har købt en bil, som hvor der skal tinglyses pant for 100.000 kr. Dette koster følgende:

 • Grundbeløb på 1.750 kr.
 • 1,5 % af 100.000 kr. = 1.500 kr.
 • Pris i alt = 3.250 kr.

Pantebreve fast ejendom og andelsboliger - 1.730 kr. + 1,45 %

Har du et pantebrev, der skal tinglyses? Dette koster et grundbeløb på 1.730 kr. plus nedenstående:

 • 1,45 % af det pantsikrede beløb. Beløbet rundes op til nærmeste 100 kr.
 • Forhøjelser koster ligeledes 1,45 %. Forhøjelsen er forskellen mellem det tidligere pantsikrede beløb og det nye beløb. Beløbet rundes op til nærmeste 100 kr.
 • Anden hæftelse koster også 1,45 % pr. enhed. Beløbet rundes op til nærmeste 100 kr.

Eksempel: Pris for tinglysning af pantebrev fast ejendom

Du har købt en ejendom, hvori der skal tinglyses et pantebrev. Ejendommens værdi er 1 mio. kr. Dette koster følgende:

 • Grundbeløb på 1.730 kr.
 • 1,45 % af 1.000.000 kr. = 14.500 kr.
 • Pris i alt = 16.040 kr.

Servitutter

Vil du have tinglyst en servitut eller en byrde, så koster dette 1.750 kr. En servitut kan f.eks. være, at du får tinglyst rettighed til at parkere bilen på din nabos grund.

Skifteretsattest

Der kan være mange årsager til at få tinglyst en skifteretsattest, hvilket du kan læse mere om her. Afgifterne til det offentlige er nedenstående:

 • Ægtefæller: Hvis længstlevende ægtefælle ønsker tinglyst skifteretsattesten som adkomst, så koster det 1.750 kr.
 • Arvinger: Arvinger kan også få tinglyst skifteretsattesten som adkomst. Dette koster ligeledes et grundbeløb på 1.750 kr. samt 0,6 % af beløbet. Beløbet rundes op til nærmeste 100 kr.
 • Adkomst for boet: Det koster 1.750 kr. at få lyst adkomst til boet.

Det er gratis at få tinglyst en skifteretsattest, hvis dette sker til en ”ikke-arving”.

Eksempel: Pris tinglysning af skifteretsattest for arvingers adkomst (ikke ægtefælle)

Du er arving til dine forældre, og du har behov for at få tinglyst skifterestattesten til en sum på 1 mio. kr. Dette koster dig følgende:

 • Grundbeløb på 1.750 kr.
 • 0,6 % % af 1.000.000 kr. = 6.000 kr.
 • Pris i alt = 7.750 kr.

Yderligere information om priser

Søger du uddybende informationer om priser? Du kan læse alt om dette i tinglysningsafgiftsloven her. SKAT har desuden udarbejdet en omfattende vejledning til afgifterne, hvilket du kan finde her.

Hvad koster det at få hjælp?

Der er mange, der får hjælp til at tinglyse dokumenter, da det kan være kompliceret. Priserne for hjælp svinger meget. Dokument 24 tager f.eks. 200 kr. for at lægge en fremtidsfuldmagt op på tinglysning.dk, mens advokater kan tage både 10- og 20.000 kr. for at tinglyse et skøde (vi har endda oplevet højere priser hos advokater).

Hvis du benytter dig af hjælp, så skal du være opmærksom på, at selve arbejdet med at tinglyse et dokument ofte er kortvarigt. Det tager sjældent mere end én time at udføre dette arbejde, og prisen bør dermed reflektere dette. Hvis du benytter dig af en advokat, så vil det ofte være advokatens sekretær, der udfører dette arbejde og ikke advokaten selv. Dette bør afspejle sig i prisen!