Tinglysning priser

Nogle juridiske dokumenter, såsom skøder og ægtepagter, skal tinglyses for at blive gyldige. Tinglysningsafgiften til staten varierer, afhængig af, hvad der skal tinglyses.  Derfor har vi lavet denne oversigt over tinglysningsafgifter og tinglysningsgebyrer.

 1. Ægtepagt
 2. Fremtidsfuldmagt
 3. Skøder
 4. Pantebreve

Ægtepagt – 1.850 kroner

Prisen for at tinglyse en ægtepagt er 1.850 kroner i 2024. Det er en afgift, der skal betales til staten.

Dokument 24 hjælper dig gerne med at gøre dette for dig, hvilket koster 500 kroner.

Fremtidsfuldmagt – (300 kroner)

Når du har udarbejdet en fremtidsfuldmagt, skal den lægges op på tinglysning.dk og efterfølgende skrives under foran notar. Den er først gyldig, når den er underskrevet foran notaren, og det koster 300 kroner. Det er gratis at lægge fremtidsfuldmagten op på tinglysning.dk.

Vi hjælper mange med at lægge fremtidsfuldmagten ind i de offentlige systemer. Vores hjælp er billig - vi tager kun 417 kroner for dette.

Skøder

Skøder kan deles op i to overordnede kategorier.

 • Ejendomshandler, der sker i almindelige fri handel.
 • Ejendomshandler, der ikke sker i fri handel.

Almindelig fri handel – 0,6 % + 1.850 kroner

Når du tinglyser et skøde på en ejendom solgt i fri handel, koster det  0,6 % af ejerskiftesummen (oprundet til nærmeste hundrede) + afgiften på 1.850 kroner (2024).

Eksempel: Pris for tinglysning af skøde i almindelig fri handel

Du har købt en ejendom, der er solgt i fri handel. Skødet skal tinglyses for en ejerskiftesum på 1.000.000 kroner. Det vil koste følgende:

 • 0,6 % af 1.000.000 = 6.000 kroner
 • Afgift på 1.850 kroner.
 • Pris i alt = 7.860 kroner.

Ikke fri handel – 0,6 % af 85 % + 1.850 kroner

Hvis ejendommen ikke er solgt i fri handel, samt hvis ejendommen er et beboelseshus, ejerlejlighed eller fritidshus, så gælder der en speciel regel. Her skal der ”kun” betales 0,6 % af 85 % af ejendommens værdi (oprundet til nærmeste hundrede). Derudover skal tinglysningsafgiften på 1.850 kroner (2024) betales.

Prisen for tinglysning af andre former for skøder afhænger af en række forhold. Du kan se den fulde beskrivelse og vejledning til dette her.

Eksempel: Pris for tinglysning af skøde på ejendom ikke solgt i fri handel

Du har købt en ejendom, der ikke er solgt i fri handel. Ejendommens værdi er 1.000.000 kroner. Dette koster følgende:

 • 0,6 % af 85 % af 1.000.000 = 5.100 kroner.
 • Afgift på 1.850 kroner.
 • Pris i alt = 6.950 kroner.
Tingbogen | Sådan bruger du den

Se video

Pantebreve i Bilbogen eller Personbogen – 1,5 % + 1.850 kroner

Hvis du skal tinglyse et pantebrev i Bilbogen eller Personbogen koster det 1850 kroner (2024) i tinglysningsafgift.

 • 1,5 % af det pantsikrede beløb (oprundet til nærmeste hundrede kroner) + 1850 kroner.
 • Forhøjelser af pant koster 1,5 % af forskellen mellem det tidligere beløb og det forhøjede beløb (rundet op til nærmeste hundrede) + 1850 kroner.
 • Ejendomsforbehold koster 1,5 % af det beløb, som ejendomsforbeholdet sikrer (rundet op til nærmeste hundrede) + 1850 kroner.

Tinglysning af underpant er gratis. Der kommer heller ikke tinglysningsafgift på registrering af underpant.

Eksempel: Pris for tinglysning af pant i Bilbogen

Du har købt en bil, hvor der skal tinglyses pant for 100.000 kroner. Dette koster:

 • 1,5 % af 100.000 = 1.500 kroner
 • Afgift på 1.850 kroner.
 • Pris i alt = 3.350 kroner.

Pantebreve fast ejendom og andelsboliger - 1,45 % + 1.825 kroner

Har du et pantebrev, der skal tinglyses? Tinglysningsafgiften for dette er 1.825 kroner (2024).

 • 1,45 % af det pantsikrede beløb (rundet op til nærmeste hundrede) + 1.825 kroner.
 • Forhøjelser koster ligeledes 1,45 %. Forhøjelsen er forskellen mellem det tidligere pantsikrede beløb og det nye beløb (rundet op til nærmeste hundrede) + 1.825 kroner.
 • Anden hæftelse koster også 1,45 % af det pantsikrede beløb pr. enhed + 1.825 kroner.

Eksempel: Pris for tinglysning af pantebrev fast ejendom

Du har købt en ejendom, hvori der skal tinglyses et pantebrev. Ejendommens værdi er 1.000.000 kroner. Regnestykket vil se således ud:

 • 1,45 % af 1.000.000 kr. = 14.500 kr.
 • Afgift på 1.825 kroner.
 • Pris i alt = 16.325 kroner.

Servitutter

Vil du have tinglyst en servitut eller en byrde, så koster dette 1.850 kroner (2024). En servitut kan for eksempel være, at du får tinglyst rettighed til at parkere bilen på din nabos grund.

Skifteretsattest

Der kan være mange årsager til at få tinglyst en skifteretsattest, hvilket du kan læse mere om her. Afgifterne til det offentlige er nedenstående:

 • Ægtefæller: Hvis længstlevende ægtefælle ønsker tinglyst skifteretsattesten som adkomst, koster det 1.850 kroner (2024).
 • Arvinger: Arvinger kan også få tinglyst skifteretsattesten som adkomst. Det koster 0,6 % af 85 % af den offentlige ejendomsvurdering (rundet op til nærmeste hundrede) + 1.850 kroner (2024).
 • Adkomst for boet: Det koster 1.850 kroner (2024) at få lyst adkomst til boet.

Det er gratis at få tinglyst en skifteretsattest, hvis dette sker til en ikke-arving.

Eksempel: Pris tinglysning af skifteretsattest for arvingers adkomst (ikke ægtefælle)

Du er arving til dine forældre, og du har behov for at få tinglyst skifterestattesten til en sum på 1.000.000 kroner. Det vil koster dig følgende:

 • 0,6 % af 85 % af 1.000.000 = 6.000 kroner
 • Afgift på 1.850 kr.
 • 0,6 % % af 1.000.000 kr. = 5.100 kr.
 • Pris i alt = 6.950 kroner.

Yderligere information om priser

Søger du uddybende informationer om priser? Du kan læse alt om dette i tinglysningsafgiftsloven her. SKAT har desuden udarbejdet en omfattende vejledning til afgifterne, hvilket du kan finde her.

Hvad koster det at få hjælp?

Mange søger hjælp til tinglysning af dokumenter, da det kan være kompliceret. Prisen for hjælp svinger meget. Dokument 24 tager for eksempel 417 kroner for at lægge en fremtidsfuldmagt op på tinglysning.dk, mens advokater kan tage 10.-20.000 kroner for tinglysning af et skøde (vi har endda oplevet højere priser).

Når du får hjælp til tinglysning af et dokument, skal du være opmærksom på, at selve arbejdet ofte er kortvarigt. Det tager sjældent mere end en time, hvilket prisen bør reflektere. Hvis du benytter en advokat, vil det ofte være advokatens sekretær, der udfører arbejdet. Dette bør afspejle sig i prisen!