Ex works

Ex works er en handelsklausul, der anvendes inden for international handel til at definere forholdet mellem køber og sælger i forbindelse med forsendelse af varer. En ex works sikrer klare aftale mellem køber og sælger om, hvem der bærer ansvaret for omkostningerne i forbindelse med forsendelsen.  

Hvad betyder ex works?

Konkret betyder ex works, at sælgeren opfylder sin leveringsforpligtelse ved at stille varerne til rådighed for køberen på sælgerens lokation. Køberen er herefter ansvarlig for at arrangere forsendelsen af varerne og betale alle omkostninger i forbindelse hermed, såsom transportomkostninger, forsikring, told og afgifter.

En ex works handelstransaktion

Når en handelstransaktion angives som ex works, betyder det, at sælgeren sætter varerne til rådighed for køberen på sælgerens lokation, og at køberen derefter er ansvarlig for alle omkostninger og risici vedrørende forsendelse og modtagelse af varerne.

Anvendelse

Anvendelsen af ex works er særligt relevant, når varerne skal transporteres over lange afstande, og der er flere forskellige parter involveret i transporten, f.eks. transportører, toldmyndigheder og forsikringsselskaber.

Eksempel: En virksomhed køber råvarer fra en leverandør i udlandet. Hvis handlen er aftalt som ex works, vil leverandøren stille råvarerne til rådighed på sin adresse, og køberen vil være ansvarlig for at arrangere og betale transporten til sin egen adresse. Køberen har i denne situation fuld kontrol over forsendelsen og vil være ansvarlig for alle omkostninger og risici vedrørende transporten af råvarerne.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.