Ex jure

Ex jure er en latinsk betegnelse, der betyder ´i henhold til loven´ eller ´í overensstemmelse med loven´. Udtrykket bruges ofte i juraen for at indikere, at noget er i overensstemmelse med en bestemt lov, juridisk princip eller retlig afgørelse.

Eksempel: En afgørelse blev truffet ex jure, hvis den blev truffet i overensstemmelse med gældende lov.