Ex officio

En betegnelse der anvendes i forbindelse med en handling, der udføres af en person i et embede. Personen besidder en højtstående stilling i et embede eller organisation og handler på vegne af organisationen.

Hvad er ex officio?

Ex officio er en latinsk betegnelse, der betyder ´af embede´ eller ´i kraft af stilling´. I juridisk sammenhæng beskriver det en handling, der udføres af en person på grund af personens stilling eller embede, snarere end på grund af en særlig udnævnelse eller anmodning.

En person, der udfører en handling ex officio, handler derfor på vegne af deres stilling eller embede og ikke personligt. Dette betyder også, at personen er ansvarlig for at udføre handlingen korrekt og i overensstemmelse med deres stilling eller embede.

Hvornår anvendes ex officio?

Ex officio anvendes ofte i forbindelse med juridiske procedurer og myndigheder. For eksempel kan en dommer tage en beslutning ex officio i en retssag, hvis vedkommende mener, at en bestemt handling er nødvendig, selvom ingen af parterne har anmodet om det.

En anklager eller offentlig tjenestemand kan også udføre en handling ex officio, hvis de har beføjelser eller ansvar i en bestemt sag eller situation.

Eksempel: En ex officio beslutning kan være, når en kommer i en retssag afgør, at et bevis er uantageligt, selvom ingen af parterne har gjort indsigelse mod beviset.

Hvad er en ex officio-medlem?

En ex officio-medlem kan være et medlem af en bestyrelse eller et udvalg, der er medlem af gruppen på grund af deres stilling eller embede. Det kan være en universitetsrektor eller dekan, som er medlemmer af universitetsbestyrelsen på grund af deres stillinger.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.