Ex tuto

Ex tuto er en latinsk betegnelse, der betyder ´sikkert´ eller ´fra det sikre´. Udtrykket anvendes primært i juridisk kontekst, og den betegner en handlind, der er foretaget sikkert og med den nødvendige forsigtighed for at undgå risici, lovovertrædelser eller andre problemer.

Anvendelse i praksis

I praksis anvendes udtrykket ofte i forbindelse med en situation, hvor en part ønsker at træffe beslutning eller gennemføre en handling, men er usikker på de juridiske eller økonomiske konsekvenser af handlingen.

Ved at træffe en beslutning ex tuto forsøger personen at sikre sig, at beslutningen træffes på et solidt grundlag og uden pådragelse af unødig risiko.

Eksempel på anvendelse af ex tuto: Når en virksomhed ønsker at foretage en større investering eller indgå en vigtig handelskontrakt, men samtidig ønsker at sikre sig mod eventuelle juridiske problemer eller økonomiske risici. Ved at træffe beslutningen ex tuto sørger virksomheden for at indhente rådgivning og foretage en grundig analyse af forholdene, så den beslutning kan træffes på et sikkert og velinformeret grundlag.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.