Ex nunc

Ex nunc er en latinsk betegnelse, der betyder ´fra nu af´ eller ´fra dette tidspunkt og fremefter´. I juridisk sammenhæng bruges udtrykket ofte i forbindelse med retlige afgørelser, der har fremtidig virkning, det vil sige virkning fra det tidspunkt, afgørelsen er truffet og fremefter.

Når en retlig afgørelse har ex nunc virkning, betyder det, at afgørelsen kun har fremtidig effekt og ikke påvirker situationen eller aftaler, der blev indgået før en afgørelse, blev truffet.

Eksempel: En retlig afgørelse fastslår, at en bestemt kontrakt er ugyldig ex nunc, kan kun have virkning for aftaler, der indgås efter afgørelsen.