Eksternt årsregnskab

Et eksternt årsregnskab udgør en væsentlig del af årsrapporten og giver indsigt i virksomhedens økonomiske præstationer i løbet af et regnskabsår. Dette regnskab er påkrævet for både aktieselskaber og anpartsselskaber, mens enkeltmandsvirksomheder ikke er underlagt samme krav.

Hvad er et eksternt årsregnskab?

Et eksternt årsregnskab er en finansiel rapport, der udarbejdes af en virksomhed og gøres tilgængelig for offentligheden. Det giver et overblik over virksomhedens økonomiske situation og aktiviteter i løbet af et regnskabsår. Årsregnskabet gøres tilgængeligt for alle i offentligheden.

Hvad bruges det til?

Først og fremmest har det eksterne årsregnskab til formål at give en gennemsigtig fremstilling af virksomhedens økonomiske resultater. På denne måde kan virksomhedens kreditorer og långivere, såsom banker og finansielle institutioner, vurdere virksomhedens kreditværdighed og evne til at tilbagebetale lån.

Forretningspartnere og leverandører kan også bruge årsregnskabet til at vurdere virksomhedens pålidelighed og evne til at opfylde økonomiske forpligtelser. Det er især vigtigt ved indgåelse af forretningsaftaler og partnerskaber.

Hvilke oplysninger indeholder et eksternt årsregnskab?

Et eksternt årsregnskab indeholder typisk tre hovedoplysninger, herunder; resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Disse oplysninger giver investorer, kreditorer og andre interessenter mulighed for at vurdere virksomhedens økonomiske præstation og stabilitet.

  • Resultatopgørelsen viser virksomhedens indtægter, omkostninger og resultatet af driftsaktiviteterne i løbet af regnskabsåret. Det viser, om virksomheden har opnået en fortjeneste eller oplevet et tab i løbet af året.
  • Balancen viser virksomhedens aktiver, passiver og ejerens egenkapital på et bestemt tidspunkt, normalt ved udgangen af regnskabsåret. Aktiver inkluderer ting som kontanter, ejendom, maskiner og vandre værdifulde ressourcer, som virksomheden ejer. passiver inkluderer gæld og forpligtelser, som virksomheden har overfor kreditorer og andre.
  • Pengestrømsopgørelsen viser, hvordan virksomheden har genereret og brugt kontanter i løbet af regnskabsåret. Det viser, hvor pengene kommer fra (f.eks. salg af varer eller tjenesteydelser) og hvordan de anvendes (f.eks. til betaling af lønninger eller investering i nye aktiver).

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.