Beskæftigelsesfradrag 

Et beskæftigelsesfradrag er et skattefradrag, som du automatisk får, når du er aktiv på arbejdsmarkedet. Det er et ligningsmæssigt fradrag, som man får, hvis man betaler AM-bidrag af sin løn eller overskud af sin virksomhed. Det betyder, at man rent faktisk skal betale mindre SKAT af sin indkomst, fordi den del af indkomsten, der er skattepligtig, formindskes.

Beskæftigelsesfradrag

Hvad er satserne?

I 2023 er beskæftigelsesfradraget på 10,65%. Det kan dog maksimalt være 45.600 kr. i hele 2023. For at opnå fuldt fradrag i 2023, skal du mindst tjene 428.169 kr. Satsen og det maksimale beløb reguleres årligt. Den eneste forskel fra 2022 er dog, at maksimumbeløbet er hævet fra 43.500 kr. i 2022 til 45.600 kr. i 2023. 

Hvis du er enlig forsørger, kan du få et forhøjet beskæftigelsesfradrag, som højst kan udgøre 24.400 kr.

Fradraget varierer fra person til person

Fradraget varierer fra person til person, fordi fradraget beregnes ud fra din årlige indkomst, som er forskellig for hver borger. Husk at være opmærksom på, at dit beskæftigelsesfradrag ikke kan overstige det maksimale beløb, som reguleres årligt.

Eksempel 1:Mettes årsløn er på 300.000 kr. Hendes beskæftigelsesfradrag er derfor på 31.950 kr. Dette beløb overstiger ikke 45.600 kr., som er den maksimale sats for 2023.

Eksempel 2:Line har en årsløn på 1.200.000 kr. Lines beskæftigelsesfradrag er dermed på det fulde fradrag.

Hvorfor får man et beskæftigelsesfradrag?

Beskæftigelsesfradraget stammer fra 2004 efter et politisk ønske om, at folk uden for arbejdsmarkedet skulle motiveres til at få et arbejde. Det betyder også, at folk på overførselsindkomst (dvs. modtagere af kontanthjælp, dagpenge eller SU, som ikke betaler AM-bidrag) ikke modtager et beskæftigelsesfradrag.

Hvordan beregnes fradraget?

Fradraget er indregnet i dit e-skattekort og beregnes ud fra din årlige indkomst. Du skal altså ikke foretage dig noget hos hverken SKAT eller din arbejdsgiver. Beskæftigelsesfradraget får du nemlig automatisk gennem SKAT og forskudsopgørelse, som beregner fradraget på baggrund af din forventede indkomst.

Det anbefales derfor, at man er sikker på, at ens forskudsopgørelse er nogenlunde korrekt. Hvis du angiver en meget upræcis indkomst, vil du enten få for meget eller for lidt i beskæftigelsesfradrag.