Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse, der gives til personer, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv økonomisk, og som ikke modtager andre former for offentlige ydelser. For at modtage kontakthjælp skal man normalt opfylde visse krav og betingelser fastsat af myndighederne.

Kontanthjælp

Hvad er kontanthjælp?

Kontanthjælp er en midlertidig økonomisk hjælp, der gives til personer, der ikke kan forsørge sig selv og deres familie på grund af manglende indtægter. Ydelse gives normalt til personer;

  • Der er fyldt 30 år
  • Der ikke har arbejde
  • Hvis samliv er ophørt
  • Der ikke kan forsørges af andre
  • Der ikke modtager andre former for offentlig ydelse

Hvordan søger man kontanthjælp?

For at søge om kontanthjælp skal du kontakte din kommune enten personligt eller via borger.dk. Din ansøgning vil blive vurderet af kommunen, som vil afgøre, om du opfylder betingelser for at modtage kontanthjælp. Ved ansøgningen skal du normalt have dokumentation for dine indtægter, boligforhold og familiestatus.

Det er vigtigt at huske, at kontanthjælp kun er en midlertidig ydelse. Derfor skal du være aktivt jobsøgende og være villig til at tage imod alle jobs, som du er kvalificeret til. Hvis du ikke opfylder kravene til at modtage kontanthjælp, kan du eventuelt søge andre former for økonomisk støtte eller forsørgelse, såsom dagpenge eller sygedagpenge.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.