Nødtestamente

Hvad er et nødtestamente, og hvordan opretter du et? Et nødtestamente er et testamente, der er oprettet i et nødstilfælde. Det gælder kun i 3 måneder, og det skal overholde de generelle regler i arveloven.

Har du sikret familien med et testamente?


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvad er et nødtestamente?

Et nødtestamente er som sagt et testamente, der er oprettet i nødstilfælde. Du kan f.eks. oprette et nødtestamente, hvis du er ved at styrte ned med et fly, eller du er på vej på hospitalet i en ambulance.

I et nødtestamente kan du testere arv på samme måde, som du kan i et normalt testamente. Du kan dermed fordele din formue, som du ønsker. Du kan også testere specifikke ejendele til udvalgte personer.

Underskrift

Da du befinder dig i en nødsituation, når du opretter nødtestamentet, så kan du skrive testamentet under selv.

Du behøver hverken notar eller to vitterlighedsvidner, som du bør benytte ved et normalt testamente. Du har af gode grunde ikke adgang til denne type vidner, og det er derfor ikke nødvendigt at have denne form for vidnepåtegnelse i et nødtestamente.

Hvor længe gælder det?

Hvis du opretter et notartestamente eller et vidnetestamente, så er disse gyldige for tid og evighed (du kan ændre og tilbagekalde disse testamenter, hvis du ønsker det).

Et nødtestamente kun gyldigt 3 måneders jf. arveloven § 65 stk. 2.

Hvis du har lavet et nødtestamente på vej i ambulancen til hospitalet, så gælder det altså kun i 3 måneder. Grunden til, at det ikke holder for tid og evighed er, at nødtestamenter oftest er sporadisk udfyldt og svære at fortolke. De skal derfor skrives om, og underskrives foran en notar eller foran 2 vitterlighedsvidner.

Arveloven skal overholdes

Arveloven skal dog fortsat overholdes, ellers risikerer nødtestamentet at blive underkendt. En vigtig ting at overholde i forhold til dit nødtestamente er, at dine tvangsarvinger får deres tvangsarv. Dine tvangsarvinger er dine børn og ægtefælle. De skal til sammen have 25 % af din arv, og du kan læse mere om tvangsarv her.

Hvordan opretter du et?

Du kan oprette et nødtestamente når som helst, og hvor som helst.

Der er ingen formkrav til et nødtestamente. Du kan derfor oprette det på bagsiden af en kuvert, skrive det på en rude, eller hvad du nu har til rådighed. Husk at skrive dato for oprettelse på!

Problemet med ovenstående er, at sådanne nødtestamenter sjældent bliver fundet, og så er du lige vidt.

I stedet anbefaler vi, at du skriver en sms eller en mail med dine testamentariske ønsker. Send sms eller e-mail til dine arvinger, så er du sikker på, at de har nødtestamentet hos sig. Pointen med dette er, at elektroniske nødtestamenter med sikkerhed bliver fundet. De er fuldt juridisk gyldige, da arvelovens § 65 skriver, at et nødtestamente kan oprettes på ”en hvilken som helst måde”.

Fortolkning

Det største problem med oprettelsen af nødtestamenter er, at de sjældent er fyldestgørende.

Hvis du ikke har været specifik nok, når du har skrevet nødtestamentet, så vil det blive underlagt fortolkning. Der vil således blive vurderet, hvad du mente, da du oprettede det. Nødtestamentet skal være inden for arvelovens regler.

Tidligere var der strenge krav til, hvordan et nødtestamente skulle oprettes. Disse krav forsvandt med revurdering af arveloven i 2008. Det er således blevet lettere for danske borgere at oprette et testamente, hvis de er i nød.

Hvad koster det?

Det er gratis at oprette et nødtestamente, hvis du selv opretter det på en kuvert, sms eller e-mail.

Du kan også oprette et nødtestamente hos os, Dokument 24. Dette gør du ved at udfylde vores testamenteproces.

Hvis du benytter vores testamenteproces, så er du sikret, at testamentet er juridisk korrekt oprettet. Du kan oprette testamentet på ned til 5 min., hvis du er rigtig hurtig. Du får straks nødtestamentet tilsendt pr. e-mail.

Efterfølgende skal du sende testamentet pr. e-mail til dem, der skal arve efter dig. I mailen skal du skrive, at testamentet er i nødtestamente og, at det derfor ikke er skrevet under. Et fuldt testamente koster 695 kr. at oprette.

Nødtestmente – eksempel

Hvordan ser et eksempel på et nødtestamente ud?

Som skrevet i ovenstående, så kan et nødtestamente have alle mulige udformninger. Nedenstående er et eksempel, som vil fungere juridisk.

Eksempel:

Jeg, Jens Jensen, cpr. nr. 12121212-xxxx opretter dette nødtestamente.

Min kone skal have 50 % af alt, hvad jeg efterlader. Mine børn skal dele de resterende 50 %.

Underskrevet Jens Jensen, dato 01.01.2019.

Eksemplet er juridisk gyldigt, da Jens Jensen har overholdt arveloven (Jens kone skal jf. arveloven minimum have 12,5 % af det, som Jens efterlader sig. Det samme gør sig gældende for Jens børn).

Jens Jensen har ligeledes været præcis i sit testamente ved at skrive, at halvdelen af arven skal gå til konen, den anden halvdel skal gå til børnene.

Anbefaling

Der er ingen grund til at vente med at oprette et testamente.

Vi anbefaler alle danskere, at de opretter et testamente før, at det er for sent. Det mest sikre testamente er et notartestamente, da det altid bliver fundet, når du en dag går bort.

Start dit rigtige testamente i dag

Kontakt os gerne

Skal du oprette et testamente, og har du nu styr på det hele?

Du er altid meget velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi hjælper dig gerne med dine overvejelser i forbindelse med testamentet.

Det er gratis at tale med os, og du bestemmer selv om du vil oprette et testamente eller ej. Vi ser frem til at høre fra dig.