Udvidende fortolkning

Udvidende fortolkning er en metode inden for juridisk fortolkning, hvor man stræber efter at udvide eller udstrække betydningen af en lovtekst for at omfatte situationer eller tilfælde, der ikke er udtrykkeligt nævnt i teksten.

Det indebærer at tolke loven bredt for at inkludere flere situationer eller typer af handlinger, end hvad der måske synes at være dækket af lovens bogstav.

Formål

Formålet med udvidende fortolkning er at opnå en mere retfærdig og retsmæssig fortolkning af loven, der tager højde for dens formål, ånd og intention. Det kan bruges, når loven ikke giver en klar vejledning til en bestemt situation.

Ved at anvende en udvidende fortolkning kan man inkludere nye tilfælde eller situationer, der måske ikke var blevet overvejet ved udformningen af loven.

Det er vigtigt at bemærke, at udvidende fortolkning skal anvendes med forsigtighed og i overensstemmelse med de grundlæggende principper for juridisk fortolkning. Det bør ikke strække sig ud over lovens rimelige og logiske grænser eller være i modstrid med dens formål eller intentioner.

Relaterede ord

Ex jure
Ex lege
Ex nunc
Lex superior
Lex specialis
Lex posterior

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.