Lex specialis

Lex specialis er et latinsk udtryk, der betyder "særlig lov". Det henviser til princippet om, at hvis der er to love, der gælder for en bestemt situation eller problemstilling, og de er i konflikt med hinanden, vil den særlige lov have forrang over den generelle lov.

Anvendelse

Anvendelsen af lex specialis i praksis indebærer, at hvis der er en specifik lov, der regulerer en bestemt situation eller emneområde mere detaljeret end en generel lov, vil den specifikke lov være den primære lov, der anvendes til at løse spørgsmål inden for dette område.

Baggrund

Princippet om lex specialis er baseret på idéen om, at en specifik lov er udarbejdet for at tage højde for unikke eller særlige omstændigheder, der ikke er dækket af den generelle lov. På denne måde sikres, at den konkrete situation eller problemstilling behandles på den mest passende og præcise måde.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.