Lex posterior

Lex posterior er et latinsk udtryk, der betyder "senere lov". Det henviser til princippet om, at hvis der er en konflikt mellem to love, og den ene er nyere end den anden, skal den nyere lov have forrang.

Baggrundsviden

Lex posterior-princippet er baseret på tanken om, at lovgiveren har til hensigt at ændre eller opdatere loven ved at vedtage en nyere lov. Det anses derfor for at være mere aktuelt og afspejle den gældende lovgivers vilje og intentioner.

Anvendelse i praksis

Lex posterior i praksis indebærer, at hvis der er to lovgivninger, der er relevante for en sag, og de er inkonsistente eller modstridende, vil den nyere lov blive anvendt og prioriteres over den ældre lov. Den senest vedtagne lov har altså større indflydelse på afgørelsen af sagen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.