Lex superior

Lex superior er et latinsk udtryk, der betyder "overordnet lov". Det henviser til princippet om, at hvis der er en konflikt mellem to love, og den ene har en højere retlig status end den anden, vil den overordnede lov have forrang.

Anvendelse

Anvendelsen af lex superior i praksis indebærer, at hvis der er to love, der gælder for en bestemt situation eller problemstilling, og de er i konflikt med hinanden, vil den lov, der har en højere retlig autoritet eller hierarkisk status, være den primære lov, der anvendes.

Eksempel: Typisk betyder lex superior, at forfatningen eller grundloven i et land har forrang over andre love, herunder lovgivning udstedt af lovgivende forsamlinger eller andre retsregler. Forfatningen er normalt den overordnede lov i et retssystem og etablerer rammerne for andre love og regler.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.