Konkurs og rekonstruktion

Konkurs og rekonstruktion er begge juridiske processer, der involverer virksomheders økonomiske vanskeligheder og økonomisk restrukturering. De kan tages i brug, når en virksomhed ikke længere er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, herunder når den er ude af stand til at betale sine kreditorer.

Hvad er konkurs?

Konkurs er en juridisk tilstand, hvor en virksomhed er ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser over for kreditorerne. Når en virksomhed er erklæret konkurs, betyder det normalt, at dens aktiver bliver likvideret for at betale gælden til kreditorer, og virksomheden ophører med sine forretningsaktiviteter.

Konkursprocessen administreres normalt af en kurator, der afvikler virksomheden og aktiverne bliver fordelt mellem kreditorerne.

Hvad er rekonstruktion?

Modsat Konkurs er rekonstruktion et sidste forsøg på at redde et selskab, der er økonomisk presset. Målet med en rekonstruktion er at give virksomheden mulighed for at fortsætte sin drift, betale sine kreditorer og undgå en egentlig Konkurs. Lykkes det ikke, er næste skridt Konkurs.

Dette kan involvere omstrukturering af gæld, salg af aktiver, ændring af forretningsmodeller eller andre tiltag for at genoprette virksomhedens bæredygtighed.

Både Konkurs og rekonstruktion er komplekse juridiske processer, der kan have vidtrækkende konsekvenser for virksomheder, der oplever økonomiske udfordringer. Valget mellem dem afhænger af virksomhedens specifikke situation, dens mål og dens muligheder for at genoprette sin økonomiske sundhed.

Skema

Aspekt

rekonstruktion

Konkurs

Definition

En proces, hvor en økonomisk trængt virksomhed søger at genoprette sin økonomiske sundhed gennem restrukturering og andre tiltag.

En proces, hvor en virksomhed er insolvent og dens aktiver likvideres for at betale gælden.

Formål

Redde virksomheden og genoprette dens økonomiske levedygtighed.

Likvidere virksomhedens aktiver for at afvikle gælden til kreditorerne.

Hvem kan begære?

Både virksomhedsejere og kreditorer.

Normalt kun kreditorer.

Tidsramme

Ofte en midlertidig proces med en tidsbegrænsning for at udarbejde en genopretningsplan.

Kan være en længere proces, afhængig af kompleksiteten og omfanget af gælden.

Beskyttelse mod kreditorer

Virksomheden er normalt beskyttet mod kreditorers retssager og tvangsfuldbyrdelse af gæld i en vis periode.

Kreditorer kan forfølge retssager og tvangsfuldbyrdelse af gæld straks.

Resultat

Hvis succesfuld, kan virksomheden fortsætte sin drift med ændrede økonomiske betingelser.

Virksomhedens aktiver likvideres, og virksomheden ophører med at eksistere.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en kreditorordning, der har til formål at hjælpe en person med at håndtere og reducere deres gæld, når de ikke længere er i stand til at opfylde deres økonomiske forpligtelser. Det sker ved enten at udskyde, reducere eller lader gælden fuldstændig bortfalde.

En skyldner kan søge om gældssanering ved Skifteretten – Læs mere og gældssanering her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.