Oprykningsret

Oprykningsret er et juridisk begreb, der refererer til en panthavers ret til at forbedre sin prioritetsstilling i tilfælde af, at tidligere panterettigheder bliver helt eller delvist indfriet. Oprykningsretten tillader panthaveren at rykke op i rækkefølgen af kreditorer og få en højere prioritet i tilfælde af tvangsfuldbyrdelse eller konkurs.

Pant i fast ejendom

Når det gælder pant i fast ejendom, reguleres reglerne for oprykningsret i Tinglysningsloven. Medmindre der er indgået en anden aftale, følger man normalt et pladssystem, hvor hver panthaver indtager den plads i prioritetsordenen, der er tildelt én gang for alle.

Det betyder, at hvis en panthaver med en anden prioritetsrettighed ønsker at rykke op som førsteprioritetshaver, skal de tidligere panterettigheder helt eller delvist indfries.

Gyldighed af oprykningsretten

Aftaler om oprykningsret er kun gyldige, hvis de vedrører prioriteringer, der nedbringes efter en forud fastlagt plan. Formålet med denne begrænsning er at sikre, at forbedringen af panthaverens prioritet kun kan aftales, hvis den er forudsigelig.

Løsøre

Når det kommer til pant i løsøre eller andre aktiver, rykker efterfølgende panthavere automatisk op i takt med, at tidligere panterettigheder bliver indfriet. Dette betyder, at hvis en panthaver med en sekundær panteret har indfriet sin gæld, vil den næste panthaver i rækkefølgen automatisk rykke op og blive førsteprioritetshaver.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.