Omstødelse

Omstødelse, også kendt som tilbageførsel eller annullering, refererer til en juridisk handling, hvor en tidligere disposition eller aftale bliver erklæret ugyldig eller ophævet. Omstødelse kan finde sted i forskellige retlige sammenhænge, herunder kontraktret, konkursret og retspleje.

Hvad er omstødelse?

Omstødelse er en juridisk procedure, der giver en kreditor mulighed for at ophæve en skyldners dispositioner eller betalinger, hvis de anses for at være skadelige for kreditorens interesser. Dette kan ske i forbindelse med en konkurs eller en gældssanering.

Formål

Formålet med omstødelse er at gendanne parterne til deres oprindelige position, før den pågældende disposition fandt sted. Dette kan ske af forskellige årsager, såsom manglende gyldighed af kontrakten, bedrageri, misligholdelse eller ulovlige handlinger. Omstødelse kan normalt ske ved retskendelse eller ved gensidig aftale mellem parterne.

Omstødelse ved konkurs

I konkursretlig sammenhæng kan omstødelse finde sted for at beskytte kreditorernes interesser og retfærdigt fordele debitors aktiver. Dette kan indebære tilbageførsel af transaktioner, der er foretaget kort tid før en konkursbegæring, hvis de anses for at være til skade for kreditorerne eller i strid med konkurslovgivningen.

Hvordan fungerer det?

Ved konkurs bliver alle skyldnerens aktiver og passiver overdraget til boet. Boet har til opgave at inddrive midler til at betale skyldnerens kreditorer. Hvis kreditoren mener, at en af skyldnerens dispositioner eller betalinger har skadet kreditorens interesser, kan kreditoren anmode om omstødelse af denne handling.

Betingelser for omstødelse

For at en handling kan omstødes, skal den først og fremmest have været til skade for kreditoren, og den skal desuden have været foretaget inden for en bestemt tidsramme før konkursen eller gældssaneringen. Kreditoren skal desuden have fremsat sit krav om omstødelse inden for en fastsat frist.

Det er vigtigt at bemærke, at omstødelse kan variere i omfang og betingelser afhængigt af den gældende lovgivning og den specifikke retssag. Der kan være tidsbegrænsninger og bevisbyrder, der skal opfyldes for at få en omstødelse anerkendt af domstolen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.