Nedskrivninger

Nedskrivninger henviser til en økonomisk praksis, hvor værdien af en aktiv i en virksomheds regnskab reduceres for at afspejle, at aktivets værdi falder over tid.  Dette koncept gælder for både virksomhedens anlægs- og omsætningsaktiver. 

Hvad er nedskrivninger?

Nedskrivninger referer til en økonomisk praksis, hvor værdien af en aktivpost i en virksomheds regnskab reduceres for at afspejle en ændring i aktivets værdi på markedet. Nedskrivning finder sted, når værdien af et aktiv, såsom en bygning, et lager eller en maskine, er faldet markant siden anskaffelsen.

Formål

Formålet med en nedskrivning er at afspejle den reelle værdi af aktivet på regnskabet og undgå overvurderet værdi, der kan vildlede investorer og interessenter. Nedskrivninger er derfor en vigtig del af god regnskabspraksis og finansiel rapportering.

Sådan foregår det

Når en nedskrivning foretages, reduceres aktivets værdi i regnskabet, hvilket resulterer i en nedgang i virksomhedens samlede nettoaktiv. Dette kan påvirke virksomhedens resultatopgørelse og balance, da det kan føre til en stigning i tab eller et fald i egenkapitalen.

Hvilke aktiver kan nedskrives?

Nedskrivninger foretages typisk på aktiver som langfristede investeringer, immaterielle aktiver eller varelager, hvor der er en indikation af, at de ikke længere vil generere den forventede indtjening eller værdi for virksomheden.

Eksempel på nedskrivning

Forestil dig, at en virksomhed ejer en bygning, som de brugte til at drive deres forretning. Ved anskaffelse blev bygningens værdi bogført i virksomhedens regnskab. Nogle år efter bemærker virksomheden midlertidig, at markedsværdien af bygningen er faldet betydeligt på grund af ændrede markedsvilkår.

For at afspejle den reelle værdi af bygningen og undgå overvurdering beslutter virksomheden at foretage en nedskrivning. Dette reducerer aktivets værdi i regnskabet

Forskel på nedskrivning og afskrivning

Det er vigtigt at skelne mellem en nedskrivning og afskrivning, da begge påvirker aktivernes værdi, men på forskellige måder. Nedskrivning sker pludseligt og er en reaktion på en akut ændring i aktivets markedsværdi, mens afskrivning er en gradvis nedgang i aktivets værdi over tid.

Afskrivninger bruges normalt til aktivtyper med en forventet tidsbegrænset levetid, såsom maskiner eller udstyr. Afskrivninger hjælper med at fordele omkostningerne ved aktivet over flere regnskabsperioder og rager hensyn til aktivets slid og ældning over tid.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.