Momsfradrag

Momsfradrag er en form for fradrag, som momsregistrerede virksomheder kan ansøge om for den moms, de har betalt på visse udgifter. Muligheden for at opnå momsfradrag afhænger af typen af vare eller tjenesteydelse samt formålet med købet, såsom hvordan det skal anvendes i virksomheden.

Hvad er momsfradrag?

Momsfradrag er en skattefordel, der giver virksomheder mulighed for at trække moms fra på deres udgifter. Moms, også kendt som merværdiafgift (MVA), er en afgift, der pålægges varer og ydelser, når de sælges til forbrugere.

Momsfradrag giver virksomheder mulighed for at modregne en del af den betalte moms, de skal afregne til SKAT, hvilket resulterer i en nedsættelse af den samlede momsbyrde.

Eksempel:

Forestil dig, at du ejer en momsregistreret café. Du køber kaffebønner og sukker for 1.000 kr. hos din leverandør, begge med en momsrate på 25 %. Din kvittering ser sådan ud:

 1. Kaffebønner: 1.000 kr. (varer) + 250 kr. (moms) = 1.250 kr. i alt.
 2. Sukker: 1.000 kr. (varer) + 250 kr. (moms) = 1.250 kr. i alt.

Samlet set har du betalt 2.500 kr., hvoraf 500 kr. er moms (25 % af det samlede beløb). Her kan du gøre brug af momsfradraget:

Du har solgt kaffe og sukker for 2.000 kr. inkl. moms (25 %) til dine kunder. 25 % á 2.000 kr. er 400 kr. (0,25 * 2.000 kr.).

Nu kan du reducere din momsforpligtelse ved at trække momsfradraget fra det momsbeløb, du skylder til SKAT:

 1. Momsforpligtelse: 400 kr. (moms fra dine kunder).
 2. Momsfradrag: 500 kr. (momsen, du har betalt på kaffebønner og sukker).

Din endelige momsforpligtelse til SKAT er 100 kr. (500 kr. - 400 kr.).

Hvornår kan jeg få momsfradrag?

Berettigelsen til momsfradrag vurderes ud fra købets art og formål. Hovedreglen er, at indkøbet skal være foretaget til brug for virksomheden og være momspligtigt. Dette betyder, at varer og ydelser, der købes til personlig brug, ikke er berettiget til momsfradrag.

Der skelnes mellem:

 • Fuldt momsfradrag
 • Delvis fradragsret (splitmoms)

Fuldt momsfradrag

Virksomheder, der udelukkende er involveret i momspligtige aktiviteter, kan benytte sig af fuldt momsfradrag. Dette betyder, at de kan trække den betalte moms på deres indkøb og tjenesteydelser fra i deres momsregnskab. Således får de fuld fradrag for udgifter, de har i forbindelse med deres momspligtige forretningsdrift.

Fuldt momsfradrag gælder normalt for virksomheder, der ikke har momsfritagne aktiviteter.

Eksempel 1: Et kurerfirma ejer en bil med gule plader, som udelukkende bruges til erhvervskørsel. Firmaet kan få fuldt momsfradrag for den moms, de betalte ved købet af bilen, da den er afgiftsmæssigt registreret til erhvervsmæssig brug.

Eksempel 2: En virksomhed, der tilbyder konsulenttjeneste og kun har momspligtig omsætning, betaler 25.000 kr. i moms for at hyre en konsulent til at rådgive dem om forretningsstrategi. Da alle deres aktiviteter er momspligtige, kan de trække hele beløbet på 25.000 kr. som momsfradrag i deres momsregnskab.

Delvis momsfradrag (splitmoms)

Delvis momsfradrag, også kendt som splitmoms, gælder for virksomheder, der har både momspligtige og momsfritagne aktiviteter, eller når de bruger en udgift både erhvervsmæssigt og privat.

Delvis momsfradrag gælder også, når det er vanskeligt at afgøre præcist, hvor meget en udgift er blevet brugt til momspligtigt arbejde kontra momsfritaget arbejde. I stedet beregnes momsfradraget ud fra forholdet mellem den momspligtige omsætning og den samlede omsætning.

Eksempel: En restaurant driver både en almindelig restaurant (momspligtig) og tilbyder også catering til uddannelsesinstitutioner (momsfritaget). I løbet af et regnskabsår har restauranten betalt 40.000 kr. i moms for indkøb af råvarer og tjenesteydelser. De beregner deres splitmoms baseret på forholdet mellem deres momspligtige omsætning og den samlede omsætning. Lad os sige, at deres momspligtige omsætning er 60.000 kr., og den samlede omsætning er 100.000 kr.

Beregning af Splitmoms:

 • Momspligtig omsætning: 60.000 kr.
 • Samlet omsætning: 100.000 kr.

Fradragsprocenten for splitmoms beregnes som (momspligtig omsætning / samlet omsætning) x 100:

(60.000 kr. / 100.000 kr.) x 100 = 60 %

Restauranten kan derfor trække 60 % af de 40.000 kr. i moms (svarer til 24.000 kr.) som momsfradrag for de udgifter, der blev brugt i forbindelse med deres momspligtige aktiviteter.

Dette er en enkel beregning, og i praksis kan det være mere komplekst, især for virksomheder med forskellige typer aktiviteter og udgifter. Men idéen er at opdele momsfradraget baseret på forholdet mellem momspligtig omsætning og den samlede omsætning.

Momsfradrag for biludgifter

Momsfradrag for biler i virksomheder varierer afhængigt af brugen og nummerpladen af bilen:

 1. Gule nummerplader (Erhvervsmæssig kørsel):
 • Biler med gule nummerplader er udelukkende beregnet til erhvervsmæssig kørsel.
 • Ved køb af en bil på gule nummerplader kan virksomheden normalt få fuldt momsfradrag for købsmomsen og også for driftsomkostninger som brændstof, service, broafgifter, og parkeringsafgifter.
 • Ved leasing af en firmabil på gule nummerplader, der udelukkende bruges til momspligtige aktiviteter, kan virksomheden normalt få fuldt momsfradrag for leasingydelserne.
 1. Papegøjenummerplader (Både erhvervsmæssig og privat kørsel):
 • Disse biler kan bruges både erhvervsmæssigt og privat.
 • Momsfradrag afhænger af bilens vægt:
 • Biler op til 3.000 kg vægt giver normalt momsfradrag på driftsomkostningerne, hvis årlig momspligtig omsætning er over 50.000 kr.
 • For biler mellem 3.001 kg og 4.000 kg vægt er der delvist momsfradrag for købsmoms og driftsomkostninger.
 1. Hvide nummerplader (Privat kørsel):
 • Biler med hvide nummerplader er primært beregnet til privat kørsel.
 • Der er ingen momsfradrag tilgængelige, hverken ved køb eller driftsomkostninger, når det gælder biler med hvide nummerplader.
 1. Elbiler og ladestandere:
 • For elbiler og ladestandere afhænger momsfradraget af formålet og omfanget af brugen samt virksomhedens momspligtige aktiviteter.
 • Der kan være skønsmæssige momsfradrag til rådighed i visse tilfælde, så længe faktureringen og betalingen sker gennem virksomheden.
 1. Leje og leasing:
 • Momsfradragsreglerne gælder også for lejede eller leasede biler, afhængigt af bilens anvendelse, vægt og leasingperiode.
 • Ved leasing er det leasingselskabet, der beregner momsfradraget for leasingydelsen, baseret på bilens registreringsafgift.

Momsfradrag for ophold på hoteller og restaurantudgifter

Når din virksomhed er momsregistreret, kan du opnå momsfradrag for dine ophold på hoteller. moteller, vandrehjem osv. For hotelovernatninger kan hele momsbeløbet kan trækkes fra.

For restaurantydelser (morgenmad o.l.) i forbindelse med dit ophold, kan du trække 25 % af momsbeløbet fra. Fakturaen skal tydeligt adskille omkostningerne for hotelovernatning og restaurantydelser.

For at kvalificere sig til momsfradrag skal både hotelophold og restaurantudgifter være strengt relateret til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Privat indkvartering og personlige restaurantbesøg kvalificerer sig ikke til momsfradrag.

Momsfradrag for bespisning

I forretningsmæssig sammenhæng kan du opnå momsfradrag på 25 % af momsen på restaurantudgifter relateret til forretningsrejser, konferencer, kongresser og lignende aktiviteter. Dette gælder også for dine forretningsforbindelser.

Fradrag for bespisning er også tilgængeligt, når din virksomhed afholder møder med erhvervsmæssige formål, herunder udgifter til kage, frokost eller kaffe i forbindelse med møder som interne kurser, temadage, bestyrelsesmøder og møder med forretningsforbindelser.

Vær opmærksom på, at arrangementer med primær social karakter som personalefester og julefrokoster ikke kvalificerer sig til momsfradrag.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.