Kausalitet

Kausalitet referer til den måde, hvorpå en handling eller en begivenhed fører til en anden handling eller begivenhed – med andre ord årsagssammenhængen. Kausalitet betegner ét ud af de fire erstatningsbetingelser, der vægtes i erstatningssager.

Kausalitet

Hvad betyder kausalitet i erstatningsret?

Kausalitet er en central faktor i erstatningsret, da det referer til årsagssammenhængen mellem en handling og en skade. For at en skadelidt kan kræve erstatning, skal der være en årsagsforbindelse mellem den handling, der har forårsaget skaden, og den faktiske skade.

Eksempel: En bilulykke kan ikke skabe en erstatningspligt, hvis ulykken ikke direkte førte til personskader eller materielle skader. Det er vigtigt at forstå, at kausalitet ikke kun handler om den umiddelbare årsag, men også om de faktorer, der kan have påvirket eller bidraget til skaden.

De fire erstatningsbetingelser

Ud over kausalitet er der også andre betingelser, der skal være opfyldt, før en person kan kræve erstatning for en skade, de har lidt. Disse erstatningsbetingelser er;

  1. Tab – Den faktiske skade eller det økonomiske tab, som den skadelidte har lidt på baggrund af handlingen.
  2. Culpa (skyld) – Skyld eller uagtsomhed, som skadevolderen har udvist for at forårsage skaden. Det kan være en bevidst handling eller en forsømmelse, som har ført til skaden.
  3. Kausalitet – En fastlæggelse af, at den handling, der er årsag til skaden, skal være direkte årsag til skaden. For at fastslå kausaliteten er det nødvendigt at vurdere, om handlingen var ansvarspådragende og påregnelig.
  4. Adækvans – En vurdering af, om den handling, der har forårsaget skaden, er årsag til den faktiske skade. Adækvans vurderes på baggrund af, om skaden var en forudsigelig konsekvens af handlingen.

I erstatningsret er det afgørende at fastslå et passende ansvarsgrundlag for at vurdere, om skadevolderen kan holdes ansvarlig for den påførte skade. Kausalitet spiller en afgørende rolle i denne vurdering.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.