Årsagsforbindelse

Årsagsforbindelse er et erstatningsretligt begreb, der henviser til den nødvendige sammenhæng mellem en handling (eller undladelse) og de påførte skader eller tab. Det indebærer at fastslå, om der er en direkte årsagssammenhæng mellem den handling, der anføres som ansvarlig, og de skader, der er påført den forurettede part.

Erstatningsretten

I erstatningsretten skal der normalt være en årsagssammenhæng mellem den påståede skadevoldende handling og de faktiske skader, der er lidt. Dette kræver typisk to elementer:

  • Kausalitet – Det indebærer, at den påståede skade er en direkte konsekvens af den påståede skadevoldende handling. Med andre ord, hvis handlingen ikke havde fundet sted, ville skaden ikke være opstået.
  • Adækvans – Udover at være en direkte årsag skal den påståede skadevoldende handling være tilstrækkelig relevant for at kunne anses som en juridisk årsag til skaden. Dette indebærer at vurdere, om den påståede skade er en forudsigelig konsekvens af handlingen.

For at fastslå årsagsforbindelse kan retten overveje faktorer som nærhed i tid og sted mellem handlingen og skaden, årsagssammenhængen i overensstemmelse med almindelige erfaringer og eventuelle mellemværende faktorer, der kan have påvirket resultatet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.