Inkasso

Inkasso betegner en proces, hvor en tredjepart, normalt en inkassovirksomhed, bliver involveret for at inddrive ubetalte gældsforpligtelser fra en person eller en virksomhed. Dette sker normalt, når en kreditor (en person eller virksomhed) har forsøgt at inddrive gælden på egen hånd uden succes.

Hvad er inkasso?

Inkasso referer på den ene side til den handling, hvor en debitor (person eller virksomhed) informeres om, at personen eller virksomheden har en udestående gæld, som de ikke har betalt.

Samtidig henviser inkasso til den tredjepart, såsom en advokat eller et inkassobureau, der bliver involveret i processen med at inddrive den ubetalte gæld. Det sker, når kreditor forgæves har forsøgt at få sine penge fra skyldneren.

Eksempel: Morten skylder 1000 kr. til en internetudbyder for ubetalte regninger. Trods flere påmindelser har Morten ikke betalt sin gæld. Internetudbyderen beslutter sig for at involvere et inkassobureau. Inkassobureauet sender Morten en meddelelse om, at hans gæld nu er blevet overdraget til dem for inddrivelse.

Hvornår overdrages en gæld til inkasso?

En gæld overdrages til inkasso, når kreditoren har opgivet at inddrive beløbet fra en skyldner. Dette sker normalt, når kreditoren forgæves har sendt betalingspåmindelser og inkassovarsler til skyldneren. Disse varsler informerer skyldneren om, at gælden vil blive overdraget en til inkassovirksomhed.

Inkassoprocessen trin for trin

Når en gæld overdrages til inkasso, igangsætter inkassovirksomheden en proces med det formål at inddrive den ubetalte gæld. Processen indebærer følgende trin:

  • Påmindelse – Første trin involverer normalt en informationsskrivelse og påmindelse om den ubetalte gæld.
  • Inkassovarsel – Hvis påmindelsen ikke resulterer i betaling, udsendes et formelt inkassovarsel. Dette giver skyldneren en sidste mulighed for at betale gælden inden yderligere retlige skridt foretages.
  • Inkassobehandling – Hvis inkassovarslet heller ikke fører til betaling, kan inkassovirksomheden tage juridiske skridt til at inddrive gælden. Dette omfatter retslige foranstaltninger som retssager eller tvangsgennemførelse af fordringer gennem Fogedretten.
  • Rapporteringtil registre – I visse tilfælde kan ubetalte gældsforpligtelser blive rapporteret til kreditregistre, hvilket kan påvirke skyldnerens kreditværdighed og evne til at låne penge fremtiden.

Inkassoloven

Det er værd at bemærke, at inkassoprocessen er underlagt Inkassoloven, som fastsætter regler og krav til gældsinddrivelse. Uautoriseret eller uretfærdig inkasso kan medføre erstatningskrav. Loven stiller krav til udførelsen af inkassovirksomhed, påkravsskrivelser og førelsen af god inkassoskid.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.