Halvårsregnskab

Et halvårsregnskab er en finansiel rapport, der udarbejdes af en virksomhed og viser dens økonomiske resultater og stilling i løbet af de første seks måneder af et regnskabsår. Det bruges ofte som en midtvejsopdatering for investorer, aktionærer og andre interessenter.

Hvad er et halvårsregnskab?

Halvårsregnskabet ligner meget et årsregnskab, men det dækker kun en kortere periode. Det omfatter normalt en resultatopgørelse, en balance og en pengestrømsopgørelse.

  • Resultatopgørelsen viser virksomhedens indtægter, omkostninger og overskud eller underskud i løbet af de første seks måneder.
  • Balanceopgørelsen viser virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på et bestemt tidspunkt, normalt ved udgangen af halvåret.
  • Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme i løbet af halvåret, herunder indbetalinger og udgifter.

Skal virksomheder udarbejde et halvårsregnskab?

Private virksomheder er ikke forpligtet til at udarbejde et halvårsregnskab ifølge gældende lovgivning. Dog er offentlige organisationer pålagt kravet om at udarbejde og offentliggøre et halvårsregnskab, parallelt med kravet om et årsregnskab. Dette regnskab er ligeledes underlagt revisionsprocessen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.