Grundværdi

Betegnelsen ´grundværdi´ dækker over den værdi, som en grund har i sig selv, uafhængigt af eventuelle bygninger eller andre forhold, der måtte være på grunden. Grundværdien udgør således den pris, som en grund kunne sælges til, hvis den var ubebygget og uden nogen form for beplantning eller andet påvirkning.

Hvad er grundværdi?

Grundværdi er den værdi, som en grund har, når den er ubebygget og ikke påvirket af eventuelle bygninger eller forbedringer. Værdien er således den pris, som en grund kunne sælges til, hvis den blev solgt i sin nuværende tilstand uden forbedring eller byggeri på den.

Grundværdi beregning

Grundværdien af en ubebygget grund beregnes normalt på baggrund af forskellige faktorer, herunder;

  • Grundstørrelse – Jo større en grund er, jo højere vil dens grundværdi normalt være.
  • Beliggenhed – Grundens adresse og beliggenhed er en af de vigtigste faktorer, der påvirker dens værdi. Grunde, der er placeret i eftertragtede områder, vil normalt have en højere grundværdi.
  • Beskaffenhed – Grundens beskaffenhed, såsom terræn, jordbunden, beliggenhed ift. Veje og andre forhold der kan påvirke dens værdi.
  • Rundværdiskalkulator – Mange steder har offentlige myndigheder, som fx Skat, en rundværdiskalkulator, hvor man kan indtaste grundens adresse og få en skønsmæssig vurdering af dens grundværdi. Vurderingen afspejler dog ikke nødvendigvis den faktiske værdi af grunden.

Når man skal beregne grundværdien af en ubebygget grund, kan man med fordel tage højde for disse faktorer og eventuelt indhente professionel hjælp til vurdering af grunden fra en ejendomsmægler eller en ejendomsvurderingsmand.

Hvorfor er grundværdien vigtig?

Grundværdien er en vigtig faktor i forbindelse med køb og salg af grunde og fastsættelse af ejendomsværdiskatten. Da grundværdien kan også have betydning for eventuel planlægning af nye byggerier eller udvikling af nye områder. Grundværdien er også beregningsgrundlaget for fastsættelse af ejendomsskatten.

Relaterede ord

Ejendomsavancebeskatning
Ejendomsblad
Ejendomsforbehold
Ejendomsværdi
Ejendomsværdipåtegning
Ejendomsret
Ejerlav

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.