Ejendomsblad

Et ejendomsblad, også kaldt tingbogsblad er en registrering af en ejendoms rettigheder og forpligtigelser i et offentligt register, der vedligeholdes af tingbogsføreren i den kommune, hvor ejendommen ligger. Ejendomsbladet er et offentligt dokument, og alle kan få adgang til oplysningerne i dokumentet mod betaling af et gebyr.

Hvad er et ejendomsblad?

Et ejendomsblad er et blad i tingbogen, der angiver rettigheder og forpligtigelser, der er tinglyst på en fast ejendom. Ejendomsbladet bruges til at afgøre, hvem der ejer en ejendom, hvilke servitutter der gælder for ejendommen, og hvilke rettigheder og forpligtigelser, der er knyttet til ejendommen.

Hvilke oplysninger indeholder et ejendomsblad?

Ejendomsbladet indeholder en række oplysninger om den givne ejendom, herunder tinglyste oplysninger om;

  • Beliggenhed
  • Størrelse
  • Ejerforhold og kontaktinformationer
  • Servitutter eller hæftelse
  • Andre rettigheder og forpligtigelser, der gælder for ejendommen

Hvorfor er et ejendomsblad vigtigt?

Ejendomsbladet er en vigtig kilde til information om ejendommen, der kan have indflydelse på ejendommens værdi og anvendelse. En potentiel køber kan ved hjælp af ejendomsbladet se, om ejendomskøbet er en god investering eller ej. Bladet anvendes som rettesnor ved tvistebehandling i retsforfølgningssager.

Tinglysningsloven

Tinglysningsloven regulerer, hvornår rettigheder over fast ejendom skal tinglyses, og hvilke rettigheder, der skal indgå i tinglysningen. Hvis en person har rettigheder over en fast ejendom, så skal den tinglyses (dvs. registreres i tingbogen), hvis den skal have gyldighed mod aftaler og retsforfølgning vedrørende ejendommen jf. § 1.

Gå i dybden med Tinglysningsloven her.

Eksempel: Mads har købt en fast ejendom, men han har ikke tinglyst sine rettigheder over ejendommen. Mads sælger ejendommen videre til Lena, som tinglyser aftalen. Da Mads’ rettigheder ikke er tinglyst, vil Lenas rettigheder over ejendommen gå forud for Mads’ rettigheder. Dette gælder selvom Mads faktisk er den første ejer af ejendommen.

Hvordan ændrer jeg i et ejendomsblad?

For at ændre i et ejendomsblad, skal der ske ændringer i ejendommens ejerforhold. Når en ejer overdrager sin ejendom til en anden, skal der udarbejdes et skøde, der beviser overdragelsen. Skødet skal indeholde en reference til ejendomsbladet, som efterfølgende kan ændres og opdateres.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et juridisk dokument, som beviser, at en person ejer en fast ejendom. Skødet indeholder oplysninger om ejendommen, herunder adresse, matrikelnummer, og en beskrivelse af ejendommen. Et skøde skal underskrives af sælger og køber, før den kan gyldiggøres.

Læs alt om skøde og tinglysning af et skøde her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.