Ejendomsskyld

Ejendomsskyld, også benævnt ejendomsværdiskat dækker over (skatte)afgiften på den samlede værdi af et stykke jord og tilhørende bygninger. Ejendomsskyld udregnes efter den offentlige værdivurdering, der bestemmer, hvor meget der skal betales af en fast ejendom. Skatten betales til kommunen for at eje ejendom.

Hvad er ejendomsværdi?

Simpelt fortalt er en ejendomsværdi den værdi, din ejendom vurderes til at have. Ejendomsværdien inkluderer både jorden, bygninger og andet værditilbehør, der er på ejendommen. Ejendomsværdien kan være baseret på købspris, markedspris eller andre metoder til at beregne ejendomsværdiskatten.

Offentlig vurdering af fast ejendom

Det er Statens Ejendomsvurdering, der foretager den offentlige vurdering af en given fast ejendom. Vurderingen sker hvert fjerde år og kræver desuden at ejendomsvurderingen konverteres til den kontante handelsværdi. Ejendomsskyld er ikke det samme som grundskyld, da grundskyld kun angiver afgiften på ubebygget jord.

Sådan beregnes ejendomsskyld

Til beregning af en ejendomsskyld, er det nødvendigt at vide, hvor meget ejendommen er værd. Ejendomsværdien finder du inde på Statens Ejendomsvurdering. Ejendomsskyldprocenten varierer fra kommune til kommune og afhænger derfor af, hvilken kommune der er tale om.

Til at udregne ejendomsskylden kan følgende beregningsmetode anvendes;

(Ejendomsværdien / 100) x ejendomsskyldsprocent = Ejendomsskyld

Eksempel: Jens ejer en ejendom, der er vurderet til 3.000.000 kr. og ejendomsskyldsprocenten i hans kommune er 0.04. For at beregne ejendomsskylden for Jens’ ejendom, skal han gøre følgende;

(3.000.000 kr. / 100) x 0.04 = 12.000 kr.

Så Jens skal betale 12.000 kr. i ejendomsskyld til kommunen om året.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.