Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning skal normalt betales af en person, der har solgt en ejendom, hvis værdien af ejendommen er steget siden købet. Dette gælder uanset om ejendommen er et privathjem eller en erhvervsejendom.

Ejendomsavancebeskatning - Læs mere her

Hvad er ejendomsavancebeskatning?

Ejendomsavancebeskatning er en form for skat, der betales af fortjenesten, der opnås ved salg af en ejendom. Med andre ord betyder det, at der betales skat af avancen mellem anskaffelses- og salgssummen. Det er Ejendomsbeskatningsloven, der regulerer reglerne om avancebeskatning, og hvordan det konkrete skattebeløb udregnes.

Eksempel: For 10 år siden købte Ole en ejendom for 2.000.000 kr., men i dag har han besluttet at sælge ejendommen for 5.000.000 kr. Ejendommen kan have været 3.000.000 kr. værd på anskaffelsestidspunktet (købstidspunktet), så købesummen vil være 3.000.000 kr.

Fortjenesten ved salget af ejendommen vil være (5.000.000 kr. – 3.000.000 kr.) 2.000.000 kr. Ejendomsavancebeskatningen vil blive beregnet som en procentsats af denne fortjeneste.

Læs mere om ejendomsavancebeskatning her.

Hvem skal betale ejendomsavancebeskatning?

Grundlæggende skal enhver person, der sælger bolig eller ejendom i Danmark betale ejendomsavancebeskatning. Der findes dog undtagelse af reglen, hvor man kan undgå at betale avanceskatten. En person kan undgå ejendomsavancebeskatningen og sælge ejendommen skattefrit ved opfyldelse af følgende regler;

  • Parcelhusreglen
  • Salg som næringsvej

Parcelhusreglen

Parcelhusreglen gælder visse typer af boliger i Danmark, herunder én- og tofamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, fritidshuse og andelsboliger. Desuden indebærer parcelhusreglen at følgende kriterier er opfyldt;

  • Beboelse - Boligen skal være blevet brugt til beboelse af husstanden i ejerperioden.
  • Anvendelse - Boligen må ikke være blevet anvendt til erhverv, bofællesskab eller lejemål på salgstidspunktet.
  • Grundareal - Boligens grundareal må ikke være større end 1.400 m2 (medmindre dele af grunden ikke kan udstykkes, eller en udstykning medfører en væsentlig værdiforringelse af ejendommen).

Læs mere om parcelhusreglen her.

Salg som næringsvej

En person kan blive undtaget for ejendomsavancebeskatning ved salg, når personen driver næringsvirksomhed. Det betyder, at ejendommen ikke har været beboet af ejeren, og det eneste formål var at videresælge eller udleje ejendommen. Altså har personen udelukkende handlet med ejendommen ved at opnå fortjeneste.

Læs mere om salg som næringsvej her.

Ejendomsavancebeskatning ved salg af sommerhus

Når man sælger et sommerhus, skal man ikke betale ejendomsavancebeskatning, hvis følgende betingelser er opfyldt;

  • Sommerhuset har været benyttet til private formål af ejeren og husstanden i en del af eller hele den periode, hvor betingelserne for skattefri afståelse har været opfyldt.
  • Grundstørrelsen er mindre en 1.400 m2 eller grunden kan ikke udstykkes uden, at restarealet eller den bestående bebyggelse værdiforringes væsentligt, eller en udstykning vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse.

Du kan læse mere om kriterier ved salg af sommerhus under § 8 i Ejendomsavancebeskatningsloven her.

Ejendomsavancebeskatning beregning

Ejendomsavancebeskatningen beregnes på forskellen mellem den pris, som ejendommen er solgt for, og den pris, som ejendommen kunne have været solgt for på det tidspunkt, ejendommen blev erhvervet. Der er visse undtagelser og fradrag, der i nogle situationer gælder, så reglerne er forskellige afhængigt af den enkelte ejendom.

Ejendomsavancebeskatning procent

Beløbet beregnes som en procentdel af denne fortjeneste, og det konkrete beløb afhænger af, hvornår ejendommen er solgt, og hvornår den blev erhvervet. I følgende tabel fremgår Ejendomsavancebeskatningslovens procentsatser, angivet efter ejendommens anskaffelsesår.

Anskaffelsesår:

Reguleringsprocent:

1975 eller tidligere

182.4

1976

158.6

1977

140.0

1978

120.2

1979

108.0

1980

93.5

1981

79.9

1982

62.6

1983

49.3

1984

40.2

1985

32.5

1986

27.7

1987

23.6

1988

18.1

1989

12.5

1990

7.7

1991

5.6

1992

3.5

1993

0.0

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.