Genforsikring

Genforsikring (også kendt som ´reinsurance´ på engelsk) er et udtryk inden for forsikringsret og betegner en proces, hvor forsikringsselskabers forsikringsmæssige risiko delvis videregives eller afgives til et andet forsikringsselskab, herunder et genforsikringsselskab.

Hvad er genforsikring?

Genforsikring er en type forsikringsaftale, hvor et forsikringsselskab overfører hele eller dele af sin risiko til en anden forsikringsvirksomhed. Dette gøres ved at forsikringsselskabet køber en forsikring fra genforsikringsselskabet, som dækker en del af tabene, hvis en forsikringsbegivenhed finder sted.

Formål

Formålet med genforsikring er at mindske den risiko, forsikringsselskabers påtager sig, ved at sprede den ud på flere selskaber. Dette kan hjælpe dem med at opretholde en sund og stabil økonomi. Genforsikring forhindrer pludselige og store tab, hvis der opstår en større begivenhed, som resulterer i en masse krav.

Genforsikring kan også give forsikringsvirksomhederne adgang til specialviden og ekspertise, som de måske ikke har intern, og som kan hjælpe dem med at evaluere og styre deres risici mere effektivt.

Hvordan foregår genforsikring?

Processen for genforsikring foregår typisk ved følgende trin;

  1. Først vurderes forsikringsselskabet den risiko, de har påtaget sig ved at forsikre en bestemt begivenhed eller aktivitet. De fastsætter derefter en pris for forsikringen, som tager hensyn til denne risiko.
  2. Herefter kan forsikringsselskabet beslutte at overføre en del af denne risiko til en genforsikrer. Genforsikreren vil tage en del af risikoen mod at modtage en del af præmien, som forsikringsselskabet har opkrævet fra kunden.
  3. Endelig kan genforsikringsselskabet selv overføre en del af den risiko, de har påtaget sig, til andre genforsikringsselskaber. Dette kaldes retrocession.

Relaterede ord

Forsikringstager
Forsikringstid
Forsikringsværdi
Forsikringsydelse

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.