Fakturering

Fakturering betyder, at en sælger udarbejder en regning til en køber. Det er den proces, hvor en virksomhed eller en leverandør opretter og sender fakturaer til kunder for de leverede varer eller tjenesteydelser. I dag benytter de fleste virksomheder elektroniske fakturaer, også kendt som e-fakturaer.

Hvad er fakturering?

En faktura er et dokument, der indeholder oplysninger om købet eller salget, herunder varen eller ydelsen, datoen for transaktionen, beløbet der skal betales, og betalingsbetingelserne. Fakturaen fungerer som et juridisk dokument, der beviser, at der er indgået en aftale mellem sælgeren og køberen.

Fakturering udgør en afgørende del af enhver virksomheds økonomiske proces. Det er processen, hvor en virksomhed opretter og sender fakturaer til kunder eller købere af varer eller ydelser. Fakturering er væsentlig for at sikre betaling for produkter eller tjenester og samt for at opretholde en sund økonomi.

Hvornår skal virksomheder udstede fakturaer?

Hovedsageligt skal alle virksomheder med et CVR-nummer udstede fakturaer ved momspligtige transaktioner. Dette gælder både for varer, produkter og tjenesteydelser. Faktureringen bør finde sted så snart handlen er fuldført eller hurtigst muligt herefter. Også private personer og mindre ejede virksomheder kan udstede fakturaer.

Fakturaer skal opbevares i mindst 5 år, og de skal være tilgængelige, hvis Skattestyrelsen ønsker at gennemgå dem.

Fakturaskabelon

Der er ingen faste krav til fakturaens form, hvilket giver virksomheder mulighed for at tilpasse designet efter eget ønske. Ikke desto mindre er det vigtigt, at fakturaen som minimum indeholder følgende oplysninger:

  • Fakturanummer – Et unikt nummer, der identificerer fakturaen. Dette gør det nemmere at spore og håndtere fakturaen på et senere tidspunkt.
  • Fakturadato – Datoen, hvor fakturaen udstedes.
  • Din virksomheds oplysninger – Dette inkluderer din virksomheds navn, adresse og CVR-/SE-nummer.
  • Kundens oplysninger – Kundenavn og adresse.
  • Beskrivelse af varen/ydelsen – En detaljeret beskrivelse af de varer eller ydelser, der er blevet solgt, herunder mængde og pris.
  • Eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter – Hvis der er nogen former for prisnedslag, bonusser eller rabatter, der ikke er indregnet i den oprindelige pris, skal disse oplysninger angives.
  • Leveringsdato – Datoen, hvor varerne blev leveret, hvis denne dato er anderledes end fakturadatoen.
  • Pris uden moms – Samlet pris for varer/ydelser uden moms, samt prisen pr. enhed.
  • Momsinformation – Den gældende momssats og det samlede momsbeløb i kroner eller anden valuta.

Det er vigtigt at bemærke, at ved udstedelse af fakturaer for momspligtige varer eller ydelser, er det nødvendigt at inkludere korrekte momsinformationer. Dette sikrer, at din kunde har de nødvendige data til korrekt momsafregning.

E-fakturering og regnskabsprogrammer

For at effektivisere faktureringsprocessen og sikre gyldige fakturaer, benytter mange virksomheder sig af e-fakturering og regnskabsprogrammer. E-fakturering indebærer, at regningen sendes digitalt. Et regnskabsprogram kan hjælpe med at generere fakturaer automatisk og gemme alle oplysninger om transaktionen på en struktureret måde.