EAN-faktura

EAN-faktura referer til en digital faktureringsmetode, der anvendes mellem virksomheder registreret i Danmarks NemHandelsregister og offentlige institutioner. Det er en måde at udstede og behandle fakturaer på, der involverer brug af et unikt identifikationsnummer kaldet EAN-nummeret. EAN-fakturaer bruges primært til fakturering og betaling mellem virksomheder, organisationer og offentlige enheder.

Hvad er en EAN-faktura?

En EAN-faktura er en elektronisk faktura, der sendes til offentlige kunder i Danmark. EAN står for "Elektronisk AdministrationsNetværk", og det er et system, der bruges til elektronisk fakturering mellem virksomheder og offentlige institutioner.

Hvordan fungerer EAN-fakturering?

EAN-fakturering er en proces, hvor virksomheder sender elektroniske fakturaer til offentlige kunder i Danmark. EAN står for "Elektronisk AdministrationsNetværk", og det er et system, der muliggør elektronisk fakturering mellem virksomheder og offentlige institutioner.

Når en virksomhed sender en faktura til en anden virksomhed eller en offentlig institution, der er registreret i NemHandelsregisteret, bruger de EAN-fakturering. Den elektroniske faktura oprettes og sendes via NemHandelsregisteret ved hjælp af EAN-nummeret som identifikation af modtageren. Modtageren kan derefter let modtage, håndtere og betale fakturaen elektronisk.

Hvad er et EAN-nummer?

Et EAN-nummer er et unikt identifikationsnummer, der består af 13 cifre. Det bruges til at identificere virksomheder og offentlige institutioner, der er registreret i NemHandelsregisteret. EAN-nummeret spiller en central rolle i EAN-fakturering ved at knytte den elektroniske faktura til den korrekte modtager.

Hvad er NemHandelsregisteret?

For at kunne sende en EAN-faktura skal man være tilmeldt NemHandelsregisteret. NemHandelsregisteret er en central database, hvor virksomheder kan registrere sig og få et CVR-nummer samt et EAN-nummer. Når man er registreret i NemHandelsregisteret, kan man sende og modtage EAN-fakturaer.

Hvordan sender man en EAN-faktura?

For at sende en EAN-faktura skal din virksomhed først være registreret i NemHandelsregisteret. Når det er gjort, opretter du en elektronisk faktura i det format, der er specificeret af NemHandelsregisteret. Fakturaen sendes derefter via NemHandelsregisteret ved at angive modtagerens EAN-nummer sammen med nødvendige oplysninger.

En væsentlig fordel ved EAN-fakturering er, at den automatiserer fakturahåndteringsprocessen. Fakturaen bliver automatisk indlæst i modtagerens faktureringssystem, hvilket sparer tid og minimerer fejlrisikoen. Betalingen foregår typisk elektronisk gennem en betalingsløsning, der er tilknyttet NemHandelsregisteret.

Forskel på EAN-faktura og almindelig faktura

En EAN-faktura og en almindelig faktura adskiller sig primært i måden, de sendes og modtages på. Forskellene er følgende:

  • En almindelig faktura sendes ofte i papirform eller som en PDF-fil via e-mail. Modtageren skal manuelt indtaste oplysningerne i deres faktureringssystem.
  • En EAN-faktura sendes elektronisk gennem NemHandelsregistret. Den inkluderer et EAN-nummer, som identificerer den offentlige enhed, der skal modtage fakturaen. EAN-fakturering automatiserer processen og minimerer manuel indtastning.

Hvad er oioubl?

Oioubl er en standard for elektronisk fakturering, der bruges i Danmark til at udveksle fakturaer mellem virksomheder og offentlige institutioner. Det står for "Offentlig Informationsudveksling vedrørende Udbud og Leverandører" og er udviklet af den danske stat.

Oioubl-standardens formål er at sikre en ensartet og struktureret udveksling af fakturaer, så de nemt kan behandles og håndteres i både afsender- og modtagersystemer. Den definerer det format, som fakturaen skal være i, herunder hvilke oplysninger der skal være med, og hvordan de skal struktureres.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.