Betalingsfrist

En betalingsfrist er en betegnelse for, hvornår en fordring senest skal være betalt. Den dag, hvor betalingsfristen udløber, kaldes for forfaldsdatoen. I Danmark er der forskellige tidspunkter for, hvornår betalingsfristen ligger. Hvis man overskrider betalingsfristen, er kreditoren berettiget til at opkræve renter.

Betalingsfrister i Danmark

Der er forskellige tidsfrister i Danmark, som afhænger af den konkrete aftale og situation. Hovedreglen er, at der skal være en betalingsfrist på 30 dage. Det er dog muligt at forkorte eller øge fristen, hvis parterne aftaler det. En sælger vil typisk fastsætte en betalingsfrist på 14 dage. I dagligvarebutikker er betalingsfristen det tidspunkt, hvor varerne udleveres til køberen.

Hvis betalingsfristen er under 30 dage, skal kunden eller forbrugeren godkende det. Der gælder dog forskellige regler for accepten, som afhænger af, om kunden er en forbruger eller en erhvervsdrivende.

  • Forbruger: Forfaldsdatoen skal aftales på forhånd. Hvis betalingsfristen er kortere end 30 dage, skal forbrugeren accepterer det. Hvis den erhvervsdrivende ikke på forhånd har indhentet accept fra forbrugeren, er kunden ikke forpligtet til at overholde den kortere frist.
  • Erhvervsdrivende: Mellem erhvervsdrivende kan en kortere frist end 30 dage aftales ved, at kunden enten aktivt eller stiltiende godkender den nye frist. Ved en aktivaccept kan sælgeren f.eks. sende et tilbud til køberen, som kan godkende de nye betingelser skriftligt. Ved en stiltiende accept kan sælgeren sende en faktura med en frist på 14 dage, og hvis køberen ikke gør indsigelse, er det en stiltiende accept af betalingsfristen.

Renter når betalingsfristen overskrides

Kreditoren er berettiget til at opkræve renter, når køberen ikke betaler i tide. Den rente, der bliver pålagt, kaldes en morarente. Den beregnes ved at kigge på, hvad Nationalbankens officielle udlånsrente er på det tidspunkt, hvor fordringen skulle være betalt, og derefter tillægge 8%.