Fuld guide til at oprette fremtidsfuldmagter som ægtefæller

Hos Dokument 24 kan I nemt og enkelt oprette fremtidsfuldmagter som ægtefæller. Her på siden kan I oprette fremtidsfuldmagterne til kr. 175 kr. pr. stk. Det er nemt og enkelt, og det tager kun 10 minutter online. Vi har oprettet mere end 20.000 fremtidsfuldmagter. 

Har I sikret jer med fremtidsfuldmagter?

Svar på 5-8 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Fremtids-fuldmagt under

Hvad skal ægtefæller med en fremtidsfuldmagter?

En fremtidsfuldmagt er et vigtigt juridisk redskab, der giver jer mulighed for at træffe beslutninger på hinandens vegne, hvis en af jer skulle blive ude af stand til at gøre det selv.

Uden en fremtidsfuldmagt, kan den ”raske” for eksempel ikke sælge boligen eller frit bestemme over andre økonomiske forhold i ægteskabet.

Livet er fyldt med forudsigeligheder, og det er afgørende at være forberedt. Uanset om det drejer sig om sygdom, en ulykke eller andre uheldige omstændigheder, kan en fremtidsfuldmagt give jer tryghed og sikkerhed. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan I sikre, at jeres økonomiske, juridiske og personlige anliggender bliver taget hånd om i overensstemmelse med jeres ønsker og værdier.

3 problemer, hvis der ikke er oprettet fremtidsfuldmagter

Uden en fremtidsfuldmagt kan I som ægtefæller stå over for betydelige udfordringer og risici, hvis I pludselig bliver ude af stand til at træffe beslutninger eller håndtere jeres økonomiske og juridiske anliggender. Forestil jer følgende scenarier:

  1. Pludselig sygdom eller invaliditet: Hvis en af jer bliver ramt af alvorlig sygdom eller en uheldig ulykke, der resulterer i manglende evne til at træffe beslutninger eller håndtere jeres finanser, kan det være ekstremt vanskeligt for den anden ægtefælle at handle på vegne af jer begge. En fremtidsfuldmagt giver mulighed for at udpege en eller flere personer til fuldmægtige, der kan handle i jeres bedste interesse og sikre, at jeres økonomiske og juridiske forpligtelser bliver varetaget. Mange vælger at indsætte hinanden som fuldmægtige samt børnene.
  2. Alderdom og nedsat kognitiv funktion: Med alderen kan nedsat kognitiv funktion som følge af demens eller andre sygdomme blive en realitet. Det kan medføre udfordringer i forhold til at træffe beslutninger eller håndtere jeres personlige og økonomiske anliggender. En fremtidsfuldmagt sikrer, at I har en plan på plads, der fastlægger, hvem der skal handle på vegne af jer, og hvordan jeres ønsker og interesser skal respekteres.
  3. Uenigheder eller tvister: Uden klare retningslinjer og en juridisk bindende fremtidsfuldmagt kan der opstå uenigheder eller tvister mellem familiemedlemmer eller andre interessenter, når det kommer til at træffe beslutninger på jeres vegne. Dette kan medføre stress, konflikter og endda retlige kampe. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan I minimere risikoen for sådanne situationer og sikre, at jeres ønsker bliver respekteret.

En fremtidsfuldmagt giver ægtefæller den nødvendige juridiske beskyttelse og tryghed i tilfælde af uforudsete begivenheder eller helbredsproblemer. Ved at være proaktive og oprette en fremtidsfuldmagt kan I sikre, at jeres ønsker bliver opfyldt, og at I begge er beskyttet, uanset hvad fremtiden måtte bringe."

4 grunde til at oprette fremtidsfuldmagter

Ved at oprette fremtidsfuldmagter kan I som ægtefæller nyde godt af en række vigtige fordele, der sikrer jeres sikkerhed, tryghed og beskyttelse i tilfælde af uforudsete begivenheder. Nogle af de vigtigste fordele inkluderer:

  1. Sikkerhed og tryghed: Fremtidsfuldmagter giver jer begge sikkerhed og tryghed i visheden om, at der er en juridisk bindende aftale på plads, der tillader jer at træffe beslutninger på hinandens vegne. Dette inkluderer økonomiske, sundhedsmæssige og personlige anliggender. I tilfælde af sygdom, ulykke eller andre uforudsete omstændigheder kan I være sikre på, at jeres ønsker bliver respekteret, og at I er i gode hænder hos hinanden eller hos børnene (I kan indsætte børnene som fuldmægtige).
  2. Undgåelse af juridiske problemer og tvister: Uden en fremtidsfuldmagt kan ægtefæller stå over for potentielle juridiske problemer og tvister, hvis der opstår uenigheder om, hvem der skal træffe beslutninger på vegne af den inkompetente ægtefælle. Dette kan føre til langvarige og stressende retlige kampe. Ved at have en klar og juridisk bindende fremtidsfuldmagt kan I undgå sådanne problemer og sikre en smidig overgang, hvis en af jer skulle blive ude af stand til at træffe beslutninger egenhændigt.
  3. Beskyttelse af jeres interesser og ønsker: En fremtidsfuldmagt giver jer mulighed for at fastlægge jeres ønsker og præferencer på forhånd. I kan specificere, hvilke typer af beslutninger der kan træffes, og hvordan jeres økonomiske og personlige anliggender skal håndteres. Dette giver jer kontrol over jeres fremtid og sikrer, at jeres interesser og værdier bliver respekteret.
  4. Smidig kommunikation og beslutningstagning: Med en fremtidsfuldmagt kan I opnå smidig kommunikation og beslutningstagning i tilfælde af, at en af jer bliver ude af stand til at udtrykke jeres ønsker eller træffe beslutninger. Den eller de udpegede fuldmægtige kan handle i overensstemmelse med jeres instruktioner og sikre, at jeres interesser bliver varetaget på en konsistent og sammenhængende måde.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan I opnå den nødvendige tryghed, sikkerhed og juridiske beskyttelse for jer begge. Det er en vigtig beslutning, der kan hjælpe jer med at undgå potentielle problemer og konflikter i fremtiden."

Skal ægtefæller oprette 1 eller 2 fremtidsfuldmagter?

Når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt ægtefæller skal oprette 1 eller 2 fremtidsfuldmagter, er det vigtigt at forstå, at fremtidsfuldmagter er personlige juridiske dokumenter.

Ægtefæller skal derfor
oprette 2 fremtidsfuldmagter,
én hver.

Det er ikke muligt at oprette en fælles fremtidsfuldmagt, da fremtidsfuldmagter er tinglyst på personniveau. Såfremt fremtidsfuldmagten skal sættes i gang pga. sygdom/demens, så sættes hele fremtidsfuldmagten i gang. Hvis fremtidsfuldmagten var oprettet gensidigt, hvem skulle i så fald kunne hjælpe hvem?

Få 10 % rabat på nr. 2 fremtidsfuldmagt

Hos Dokument 24 får I 10 % rabat på fremtidsfuldmagt nr. 2. I starter med at oprette den ene fremtidsfuldmagt, hvorefter I vil blive spurgt om I ønsker at oprette en ekstra fremtidsfuldmagt til ægtefællen/samleveren. Når I svarer ja til dette, bestiller i straks 2 fremtidsfuldmagter, og får rabatten.

Spar penge når du bestiller fremtidsfuldmagt sammen med din ægtefælle

Hvordan oprettes fremtidsfuldmagten?

I kan let og simpelt oprette en juridisk gyldig fremtidsfuldmagt ved at følge disse trin:

  1. Svar på 5-8 spørgsmål. I starter med at svare på 5-8 spørgsmål. Her vil I blandt andet blive spurgt om, hvem der skal være fuldmægtige samt, hvad fuldmægtige skal have lov til at gøre på dine/jeres vegne. At være fuldmægtige betyder, at personerne kan træffe beslutninger på jeres vegne, hvis I ikke selv er i stand til det. De fleste ægtefæller vælger at være fuldmægtige for hinanden samt skrive børnene ind som reservefuldmægtige.
  2. Få straks pr. e-mail. Når I har svaret på spørgsmålene, får I straks fremtidsfuldmagten tilsendt pr. e-mail. Vi udarbejder dokumenterne på baggrund af de svar, I har givet.
  3. Skriv under. Til sidst skal I skrive dokumenterne under. Det foregår ved, at I eller Dokument 24 først registrerer dokumenterne på tinglysningens hjemmeside. Herefter skal I skrive fremtidsfuldmagterne under foran en notar. Vi sender jer uddybende informationer om, hvordan I gør. Vi hjælper jer også gerne med at tinglyse dokumenterne, hvis I ønsker det.
Fremtidsfuldmagt

Se video

Gratis rådgivning og tilfredshedsgaranti

Når man udarbejder juridiske dokumenter, kan man få behov for at drøfte tingene med en uvildig ekspert. Du kan altid ringe eller skrive til os, så vi kan hjælpe dig. Rådgivningen er gratis, og du er ikke forpligtet til at oprette et dokument, selvom du har fået gratis hjælp.

Ring på 53 70 10 30 eller skriv på info@dokument24.dk, så hjælper vi dig.

Gratis rådgivning

Tilfredshedsgaranti

Hos Dokument24 ønsker vi tilfredse kunder. Det er vigtigt for os, at du er tilfreds med det dokument, du har oprettet online. Hvis du fortryder, har du altid mulighed for at få dine penge tilbage.

Opret fremtidsfuldmagter i dag, for en tryg fremtid