Spørgsmål til fremtidsfuldmagt

Har du spørgsmål til oprettelsen af din fremtidsfuldmagt? De fleste vil gerne lige vide lidt mere om fremtidsfuldmagter, og vi har her samlet de 10 oftest stillede spørgsmål.

  1. Hvordan registreres og underskrives en fremtidsfuldmagt?
  2. Hvad skal jeg have med til notaren - fremtidsfuldmagt?
  3. Hvordan laves fremtidsfuldmagt nr. 2?
  4. Er en fremtidsfuldmagt oprettet online juridisk gyldig?
  5. Er min fremtidsfuldmagt korrekt skrevet under?
  6. Hvem registrerer/tinglyser jeg fremtidsfuldmagten?
  7. Kan jeg oprette en fremtidsfuldmagt for en anden person?
  8. Kan jeg oprette en fremtidsfuldmagt online uden Nem-ID?
  9. Kan jeg oprette en fremtidsfuldmagt uden digital post?
  10. Hvordan retter jeg i min fremtidsfuldmagt?

Hvordan registreres og underskrives en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten skal først lægges på tinglysning.dk og underskrives med NEM-ID. Når fremtidsfuldmagten er skrevet under, skal du til notar for at vedkende dig fremtidsfuldmagten. Notaren sikrer sig, at det er dig, der skriver under samt, at du er ved dine fulde fem.

Dokument 24 hjælper gerne med registrering af fremtidsfuldmagt på tinglysning.dk. Når vi hjælper dig med registrering, bliver det betydeligt lettere for dig at skrive fremtidsfuldmagten under.

Hvad skal jeg have med til notaren - fremtidsfuldmagt?

Hos notaren medbringes billede-ID og 300 kroner til betaling hos notaren. Du skal ikke medbringe fysiske dokumenter, da alt ligger online. Notaren finder din fremtidsfuldmagt frem ved at spørge til dig sagsnummer. Hos Dokument 24 er sagsnummeret altid dit fulde navn.

Hvordan laves fremtidsfuldmagt nr. 2?

Har du bestilt en ekstra fremtidsfuldmagt hos os? Din ekstra fremtidsfuldmagt oprettes efter oprettelsen af fremtidsfuldmagt nr. 1. Du opretter nr. 2 fuldmagt ved at åbne mailen med overskrift ”Dine ekstra dokumenter”. Her finder du et link/adgang til oprettelsen af fremtidsfuldmagt nr. 2.

Er en fremtidsfuldmagt oprettet online juridisk gyldig?

Online oprettelse af fremtidsfuldmagter er fuldt juridisk gyldige. Der er ingen forskel på juraen ved fremtidsfuldmagter oprettet online, pr. telefon eller hos advokat. Når du opretter dokumentet online, betjener du dig selv, og derfor bliver dokumentet billigt.

Er min fremtidsfuldmagt korrekt skrevet under?

Din fremtidsfuldmagt er korrekt skrevet under på tinglysning.dk, når du har fået besked på, at underskrift er sket. Underskriften er først endelig, når du har skrevet den under foran notar. 

Hvem registrerer/tinglyser fremtidsfuldmagten?

En fremtidsfuldmagt skal først registreres på tinlysning.dk. Du kan selv vælge at gøre dette, og der medfølger en guide til registrering, når du modtager dokumentet. De fleste vælger at få Dokument 24 til at registrere den - det et nemt, og der sker ikke fejl.

Kan jeg oprette en fremtidsfuldmagt for en anden person?

Du må gerne oprette en fremtidsfuldmagt for en anden person. Efter oprettelsen skal personen skrive den under med NEM-ID og foran notar. Du kan ikke skrive for en anden person, men du kan guide den personen til, hvordan underskrift sker.

Kan jeg oprette en fremtidsfuldmagt online uden Nem-ID?

Oprettelsen af fremtidsfuldmagt online er uafhængigt af om du har Nem-ID eller ej. Du kan således oprette fremtidsfuldmagten online og få den tilsendt pr. e-mail. Underskrift af fremtidsfuldmagten skal efterfølgende ske hos Familieretshuset, når du ikke har Nem-ID.

Du kan læse mere herom her.

Kan jeg oprette en fremtidsfuldmagt uden digital post?

Du behøver ikke at kunne modtage digital post for at oprette en fremtidsfuldmagt online. Fremtidsfuldmagten oprettes online og tilsendes pr. e-mail. Herefter skriver du  under med Nem-ID og til sidst foran notar. Digital post involveres ikke i oprettelsen.

Hvordan ændrer/retter jeg i fremtidsfuldmagten?

Det er nemt og enkelt at ændre/rette i en fremtidsfuldmagt oprettet hos Dokument 24. Du ændrer/retter ved at trykke på et link i den mail, som du har modtaget fremtidsfuldmagten med. Herefter skal den skrives under på ny med Nem-ID og hos notaren.