Selskabskreditor

En selskabskreditor er en person eller en virksomhed, der har et krav mod et selskab for en gæld eller en forpligtelse, som selskabet har påtaget sig. Det er disse kreditorer der leverer den nødvendige kapital til virksomheder. Kreditorer kan være enkeltpersoner, andre virksomheder, finansielle institutioner eller offentlige organer.

Hvordan er selskabskreditorer stilles i forskellige selskabsformer?

Rettigheder og beskyttelse for selskabskreditorer kan variere i forskellige selskabsformer. De inkluderer retten til at kræve betaling for gæld, ret til at indlede retlige skridt, herunder at indgive konkursbegæring, og ret til at deltage i fordelingen af aktiver i tilfælde af selskabets likvidation.

Nøjagtig beskyttelse og rettigheder afhænger af den specifikke selskabsform. Her er nogle overvejelser for forskellige selskabsformer:

  • Aktieselskaber (A/S) – Denne selskabsform giver selskabskreditorer begrænsede krav mod selskabets aktiver uden adgang til aktionærernes personlige formue.
  • Anpartsselskab (ApS) – I denne selskabsform er ejernes personlige ansvar normalt begrænset til deres investering i selskabet. Kreditorers rettigheder og beskyttelse er også reguleret af selskabslovgivningen og kontraktretten.
  • Andelsforeninger – Denne type foreninger tilbyder også begrænset hæftelse for medlemmernes gæld. Det betyder, at kreditorerne kan gøre krav på andelsforeningens aktiver, men ikke på medlemmernes personlige formue.
  • Interessentskaber (I/S) – I denne selskabsform hæfter deltagerne personligt og solidarisk for selskabets gæld. Det betyder, at selskabskreditorer kan gøre krav på både selskabets aktiver samt medlemmernes personlige formue.
  • Selskab med begrænset ansvar (S.M.B.A.) - I denne selskabsform er ejernes personlige ansvar normalt begrænset til deres investering i selskabet. Kreditorer kan søge at inddrive gæld fra selskabets aktiver, men de kan normalt ikke gøre krav på ejernes personlige ejendele.
  • Personligt ejet virksomhed - I en personligt ejet virksomhed er ejeren personligt ansvarlig for virksomhedens forpligtelser. Dette betyder, at kreditorer kan søge at inddrive gæld fra både virksomhedens aktiver og ejerens personlige ejendele.
Kreditorernes rettigheder og beskyttelse kan reguleres af både selskabslovgivning og almindelig obligationsret.

Det er vigtigt at bemærke, at denne besvarelse er generel, og kreditorers rettigheder og beskyttelse kan være mere omfattende eller begrænsede afhængigt af den individuelle kontrakt mellem selskabet og kreditorerne.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.