Selskab med begrænset ansvar

Et Selskab med begrænset ansvar (S.M.B.A.) er en selskabsform, der kombinerer fordelene ved et aktieselskab og et anpartsselskab. Det er en juridisk enhed, hvor ejerskabet er opdelt i aktier, og ejernes personlige ansvar er begrænset til deres investering i selskabet.

S.M.B.A. er primært anvendt i Danmark, og lignende selskabsformer findes i andre lande med forskellige navne.

Eksempel: Et eksempel på et Selskab med begrænset ansvar er et IT-konsulentfirma, hvor ejerne ønsker at beskytte deres personlige formue mod virksomhedens forpligtelser. Ved at etablere et Selskab med begrænset ansvar kan de være aktionærer og kun være ansvarlige for deres investerede kapital, hvis virksomheden står over for økonomiske vanskeligheder.

Formål

Formålet med et Selskab med begrænset ansvar er at tilbyde ejerne en begrænsning af deres personlige økonomiske ansvar. Det betyder, at hvis selskabet oplever økonomiske problemer, kan kreditorer normalt kun søge at inddrive gæld fra selskabets aktiver og ikke fra ejernes personlige ejendom.

Fordele ved S.M.B.A

Der kan være flere fordele ved S.M.B.A, som investorer kan benytte sig af, herunder følgende;

  • Begrænset personligt ansvar – Ejere af et Selskab med begrænset ansvar har normalt kun ansvar for deres investering i selskabet. Deres personlige formue er beskyttet mod selskabets forpligtelser og gæld.
  • Kapitaltiltrækning – Strukturen i S.M.B.A gør det lettere at tiltrække ekstern kapital fra investorer og långivere, da de kan investere i selskabet uden at have personligt ansvar for selskabets forpligtelser.
  • Kontinuitet – Et Selskab med begrænset ansvar har mulighed for at eksistere uafhængigt af ejernes død eller udtræden. Det kan give kontinuitet og stabilitet for virksomheden.

Ulemper ved S.M.B.A

Der findes også en række ulemper ved denne selskabsform, herunder følgende ulemper;

  • Større administrativ byrde – S.M.B.A. er underlagt specifikke lovkrav og formelle procedurer, der kan medføre en større administrativ byrde sammenlignet med mindre formelle selskabsstrukturer.
  • Øgede omkostninger – Oprettelse og drift af et Selskab med begrænset ansvar kan være dyrere sammenlignet med andre selskabsformer på grund af kravene til kapital, revision, offentliggørelse af regnskaber osv.
  • Offentliggørelse af oplysninger – Selskaber med begrænset ansvar er normalt forpligtet til at offentliggøre visse oplysninger om selskabet, herunder regnskaber og ledelsesstruktur, hvilket kan begrænse privatlivets fred og kontrol over virksomhedens oplysninger.

Det anbefales altid at søge professionel rådgivning fra en advokat eller jurist, der er specialiseret i virksomhedsret, for at forstå de specifikke bestemmelser og krav ved etablering og drift af et Selskab med begrænset ansvar.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.