Revisionsfirma

Et revisionsfirma er en virksomhed bestående af revisorer, der udfører forskellige typer revisionsarbejde for andre virksomheder. Revisionsarbejdet omfatter blandt andet bogføring, udarbejdelse af regnskaber og kontrol af årsregnskaber.

Hvad er et revisionsfirma?

Et revisionsfirma er en virksomhed, der specialiserer sig i at gennemgå og verificere andre virksomheders finansielle oplysninger og regnskaber. Revisionsfirmaer er ansvarlige for at sikre, at årsregnskaber og andre finansielle dokumenter er nøjagtige og i overensstemmelse med gældende love og standarder.

Det er værd at bemærke, at nogle virksomheder er fritaget for at få udført revision, mens andre er underlagt revisionspligt, afhængigt af deres størrelse og juridiske struktur.

Er det et krav at have en revisor?

Kravet om at have en revisor til at udføre revision afhænger af, hvordan virksomheden er kategoriseret i regnskabsklasse A, B, C eller D. For virksomheder i regnskabsklasse A er revision frivillig, mens større virksomheder i regnskabsklasse B, C og D er underlagt lovpligtig revision.

Hvornår er en virksomhed revisionspligtig?

En virksomhed er revisionspligtig, når den opfylder mindst ét af følgende kriterier:

  • En balance på mere end 4 millioner kroner.
  • En nettoomsætning på mere end 8 millioner kroner.
  • Mere end 12 fuldtidsansatte i gennemsnit.

Det betyder, at virksomheder skal have deres regnskaber revideret af en uafhængig revisor.