Rekvisitus

En rekvisitus er en betegnelse for den person, som en sag i fogedretten er rettet imod for at inddrive det beløb, der skyldes. Det er den part i en fogedsag, som man kræver, at der bliver foretaget en fogedforretning imod. Det vil sige, at man vil have, at der bliver foretaget et udlæg, udpantning, auktion m.m.

Rekvisitus er en debitor, der ikke har indfriet det skyldige beløb til kreditor. Hvis debitor fortsat ikke betaler til kreditor, kan sagen ende i fogedretten. Fogedrettens opgave er at dække rekvisitus’ gæld til kreditoren. Det kan blandt andet gøres ved, at der tages udlæg i de værdifulde ejendele, som rekvisitus har for at sælge det på tvangsauktion. 

Eksempel:Mads skylder Lone 50.000 kr. men betaler ikke af på lånet, som de havde aftalt. Sagen ender i fogedretten, hvor Mads er rekvisitus. Mads har for beløbet købt en ny bil til 45.000 kr. Den genstand har værdi, og derfor kan fogedretten gøre udlæg i bilen for at sælge den på tvangsauktion. Det beløb, som salget af bilen indbringer, skal bruges til at betale det skyldige beløb.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.