Udlæg

Udlæg er en juridisk proces, hvor en kreditor (den person eller organisation, der har et pengekrav) får tilladelse til at inddrive gæld ved at tage pant i skyldnerens ejendele eller penge. Det er en tvangsfuldbyrdelsesforanstaltning, der giver kreditor mulighed for at sikre, at deres krav bliver betalt.

Hvad er udlæg?

Udlæg er et retspant, der etableres ved fogedrettens beslutning som en del af tvangsfuldbyrdelsen af et pengekrav. Det indebærer, at en kreditor får tilladelse til at sikre sig skyldnerens aktiver for at inddrive den gæld, der skyldes.

Hvilke aktiver kan kreditor gøre krav på?

Når der foretages et udlæg, kan kreditor typisk få adgang til skyldnerens aktiver, herunder;

  • Fast ejendom
  • Køretøjer
  • Bankkonti og andre værdigenstande

Disse aktiver kan blive pantsat eller beslaglagt for at opfylde gældsforpligtelsen. Udlægget kan ske efter anmodning fra kreditor og efter godkendelse fra en domstol eller fogedretten.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.