Fogedforretning

En retslig procedure, hvor en retlig embedsmand kaldet en foged træder ind for at gennemføre eller håndhæve retsafgørelser. Dette kan omfatte at beslaglægge ejendom eller penge, udsætte personer fra et lejemål eller andre tiltag, som en retskendelse kræver. Fogedforretningen er en del af den lokale byret.

Hvilke typer sager behandler fogedforretninger?

Fogedforretninger kan involvere en række forskellige typer af sager, såsom inddrivelse af gæld, tvangsauktion af ejendom eller beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Processen begynder normalt med en anmodning og en retskendelse eller en ordre fra en domstol, som en foged derefter træder ind for at gennemføre.

Umiddelbar fogedforretning

En umiddelbar fogedforretning er en type af retslige foranstaltninger, som en foged kan udføre, der ikke drejer sig om betaling af penge. Det indebærer normalt, at en person beder en foged om hjælp til at gennemtvinge en rettighed, som vedkommende har og ønsker indfriet. Det kan fx være;

  • At få en ting eller ejendom udleveret
  • At få en lejer sat ud af lejemålet

Umiddelbare fogedforretninger er ofte hastesager, hvor tiden er af afgørende betydning, og hvor der er behov for hurtig intervention fra fogedens side.

Relaterede ord

Ejendomsret
Ejerservitut

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.